📹

‏صباح الخير ...🌹🌹 ثـم تعالو نغمض أعيننا 🙈 ومع صوت فيروز ، ونتخيل ثلوووج ❄️❄️⛄️❄️❄️

📹

mohammed Hadi هيه بنا😍

خٖــۦـريف 🍂 صباح السعادة

خٖــۦـريف 🍂 صباحك فيروزي

👑 .سہمہو ألأمہيہر 👑 صباح الورد🌷

انا بكره اسرائيل دائما صاحب ذوق رفيع المستوي

انا بكره اسرائيل اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان

̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب ̶د̶̶ا̶̶م̶ ̶ق̶̶ل̶̶ب̶̶ك̶̶ـ̶ ̶ي̶̶ن̶̶ب̶̶ض̶ ̶ب̶̶لف̶̶ر̶̶ح̶ ̶و̶̶س̶̶ع̶̶ا̶̶د̶̶ة̶ ̶ا̶̶ي̶̶ن̶̶م̶̶ا̶ ̶ح̶̶ل̶̶ل̶̶ت̶̶م̶ ❣️

̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب 《💌🌼💌🌼💌》
《🌼💌🌼💌》
《💌🌼💌》

̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب 🌹🌷❤️🌷🌹
𔒰𓄋𓄋𓄋𓄋𔒰

̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب ̶ل̶̶ق̶̶ل̶̶ب̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ڪ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ذ̶̶ي̶ ̶ي̶̶ش̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ب̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ھ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ج̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶و̶̶ھ̶̶ر̶̶ھ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ف̶̶ر̶̶ي̶̶د̶̶ھ̶ ̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ن̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶.̶ ̶ن̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶و̶̶ع̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ھ̶̶ٱ̶ ̶ڪ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ل̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶س̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ع̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ٱ̶̶د̶̶ھ̶ ̶و̶̶ٱ̶̶ل̶̶س̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ر̶̶و̶̶ر̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶د̶̶ٱ̶̶ئ̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ي̶̶ن̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ٱ̶ ̶ح̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ل̶̶ل̶̶ت̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ھ̶̶ٱ̶̶ذ̶̶ٱ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ق̶̶ل̶̶ب̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ي̶̶ز̶̶ر̶̶ع̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ح̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ب̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ي̶̶ن̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ٱ̶ ̶ڪ̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ٱ̶̶ن̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶د̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ت̶̶م̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ف̶̶ي̶ ̶ف̶̶ر̶̶ح̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ي̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ٱ̶̶ب̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶د̶ ̶:̶̶:̶̶:̶̶ف̶̶ٱ̶̶ر̶̶س̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶ ̶ٱ̶̶ل̶̶ص̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ع̶̶ـ̶̶̶̶̶̶۬͜ـ̶̶ي̶̶د̶̶ي̶

® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ® 🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞

® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ® 🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞

® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ® 🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞

® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ® 🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞

® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ® 🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞🌿 الــًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًًًًًًٍٍٍٍٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍوٌرًدً💞🌹🌴🌴💞🌹مـسـًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـاآآء🌿💞

سعد البقمي 1 اسعد الله مساك بالخيرات والأفراح والمسرات الدائمه يارب العالمين وكتب الله لك الخير الكثير الذي يسر ناظرك ويسعد قلبك ويريح بالك وجعلك الله من المباركين السعداء في الدنيا والآخرة يارب العالمين

ࢪجـــل‏‮ شـــࢪقـــي ورد

حْگْآيْـة مْبْعْثَـره مساآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْء اآٍْآٍٍْْآٍٍٍْْْآٍٍْْآٍْلسعــــــــادة لقلبك وروحك

ربما نلتقي مساء الورد

Nada ... مَسَاؤكمْ سَعَأدَة وْرَاحِة بَأل..

ּا̍نـــا حۡــــڕۃ ۦ' #صباحگ🌸مسرات🌸

Raghida A صباحك فيروزي صباح الورد والثلج

روفيدهہ آحمـد روعة،، صباح الورد

العراقي العراقي ‏‎بــاقــ💐ــات ورد
تــعانق أنفااسـ❤ــك
وطـ❤ــوق من #الياسـ❤ـمين
لــ قلبـــ❤ــك الـ❤ـطاهر

my منصور الراقي+ صـــــــــــّبًاح ًالَـــــــــمًوٌدٍهّ🍇
💮💞💮💞💮💞💮
صــــــــّبًاحً الَســــــِعٌادٍهّ🥀
💮💞💮💞💮💞💮
🍇 صِبُآٍحً آٍلّخٍيِرٍ وَآٍلّسَرٍوَرٍ🥀
صباح يفوح بعبير الورد وشذى الياسمين🥀

الطائر المغرد صباح الورد والياسمين 🌺🌸☘⚘

الصقر الجارح صبــــــــــاااااح مہَُلََـــــؤِنہِ بہِِأِلَؤَِأِّنہِِ 🍃 أِّلَزِّّهہُِـــــــــؤِرِ 🍃 🌹 أِّلَجہَِمہَِيہِّْلََـــــــــهہّ

︵‿︵‿୨♡ الانيق ♡୧‿︵‿︵ ⇣ صباحك ورد

sabah sabah صباح الخير
صباح الامل والتفاؤل
صباحك راحة بال ويوما جميلا

ڪـۦِـلمـۦٌـات لأجـلڪـۦღ . ‏صباح الخير ☕️

لكل من في ابتسامتهم صباح ..!


🌼

صاحب🇵🇸 الفخامه🇵🇸 صباحك ابيض

سليل المجد صباحك وجميع أوقاتك واقع جميل تسعد به روحك..


صباح النور والقبول وكل السرور

صقر الجنوب صباحك فيروزي 🌹

🇵🇸🌳أبو عمر🌳 عمر صباح الورد

daaark mooon laaammmi صباحؤك جميل 🌹
ل غدا أجمل 🌹

يوسف احمد

فيصل الشيباني صباحك سعاده ورضا وراحة قلب

اڵــبــاڛــٺــې ּ⸐α⸑⸐ℓ⸑⸐в⸑ ‏عسى السحابة من وراها سحابة
غيم و مطر و أخبار سارة 💜
‎صباح الخير ررررر👍رررروعه
صبحيك

الصديق الحنون صباح الخير والسعادة والعافية

ابو جود ☀ ️إشرَاقآتْ صَبَاحِيَّة ☀️
ღصبآحـڪُم أملღ

🌟‏اللهم إلى من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الحي الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي يُسأل وأنت الرب المعبود يامن لا ملجأ إلا إليه يامن يجير ولا يُجار عليه

✨‌‌‏اللهم ياذا العرش الكريم والسلطان العظيم ويا خير من خلوت به وحدي ويا خير من مددنا إليه يداً نسألك أن تلهمنا الخير وتعطينا سُئلنا وفوق سُئلنا فيما يرضيك عنا وأن تصرف عنا الشر وتكفينا إياه

🌟اللهم زدنا تذوقاً لطاعتك ورغبة في محبتك وتلذذاً بعبوديتك وإخلاصاً في عبادتك وشكراً لنعمتك وثقة بعزتك وعظمتك وفوزاً برعايتك ونصرك وأمددنا بفضل جودك ومنتك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك

🌹🍃صبــــاح الخــــير🍃🌹

//// لا شيء يبقى ☆☆ وصباحك

﮼مجرد ﮼مشاعر‬ 🏹 يسعد صباحك

mohammed Hadimohammed Hadiخٖــۦـريف 🍂خٖــۦـريف 🍂خٖــۦـريف 🍂خٖــۦـريف 🍂👑 .سہمہو ألأمہيہر 👑👑 .سہمہو ألأمہيہر 👑انا بكره اسرائيلانا بكره اسرائيلانا بكره اسرائيلانا بكره اسرائيل̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب̶̶ق̶̶ن̶̶ـ̶̶ـ̶̶ا̶̶ص̶ ̶ ̶ا̶̶ل̶̶ق̶̶ـ̶̶ـ̶̶ل̶̶و̶̶ب® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®® R(̲̅m̲̅)(̲̅a̲̅)(̲̅d̲̅) ®سعد البقمي 1سعد البقمي 1ࢪجـــل‏‮ شـــࢪقـــيࢪجـــل‏‮ شـــࢪقـــيحْگْآيْـة مْبْعْثَـرهحْگْآيْـة مْبْعْثَـرهربما نلتقيربما نلتقيNada ...Nada ...ּا̍نـــا حۡــــڕۃ ۦ'ּا̍نـــا حۡــــڕۃ ۦ'Raghida ARaghida Aروفيدهہ آحمـدروفيدهہ آحمـدالعراقي العراقيالعراقي العراقيmy منصور الراقي+my منصور الراقي+الطائر المغردالطائر المغردالصقر الجارحالصقر الجارح︵‿︵‿୨♡ الانيق ♡୧‿︵‿︵ ⇣︵‿︵‿୨♡ الانيق ♡୧‿︵‿︵ ⇣sabah sabahsabah sabahڪـۦِـلمـۦٌـات لأجـلڪـۦღ .ڪـۦِـلمـۦٌـات لأجـلڪـۦღ .صاحب🇵🇸 الفخامه🇵🇸صاحب🇵🇸 الفخامه🇵🇸سليل المجدسليل المجدصقر الجنوبصقر الجنوب🇵🇸🌳أبو عمر🌳 عمر🇵🇸🌳أبو عمر🌳 عمرdaaark mooon laaammmidaaark mooon laaammmiيوسف احمديوسف احمدفيصل الشيبانيفيصل الشيبانياڵــبــاڛــٺــې ּ⸐α⸑⸐ℓ⸑⸐в⸑اڵــبــاڛــٺــې ּ⸐α⸑⸐ℓ⸑⸐в⸑الصديق الحنونالصديق الحنونابو جودابو جود//// لا شيء يبقى ☆☆//// لا شيء يبقى ☆☆﮼مجرد ﮼مشاعر‬ 🏹﮼مجرد ﮼مشاعر‬ 🏹nextback