📝 Golakar Gallery App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattapp.gga

Golakar Gallery App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattapp.gga

📝 Golakar Gallery App   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattapp.gga

♛قلب لا 🌷❣يعرف 🌷❣الياس ♛ العبيدي يـظل ظيـم الهـجر ويـاي سـاري
عـليـه وكـل الـم بـالـروح سـاري
وحيـد بـفضل ربـك مـثل ساري
بشـر ماكو وچـلب يبـره الثنـيه .

♛قلب لا 🌷❣يعرف 🌷❣الياس ♛ العبيدي♛قلب لا 🌷❣يعرف 🌷❣الياس ♛ العبيدي