📝 مساء الخيرات

مساء الخيرات

📝 مساء الخيرات

علي الاسدي اهلا

خ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣ̷ـ᪳ ܔૣ̷ـ᪳ﮧ͢ر مساء الخير

علي الاسديعلي الاسديخ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣ̷ـ᪳ ܔૣ̷ـ᪳ﮧ͢رخ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣ̷ـ᪳ ܔૣ̷ـ᪳ﮧ͢ر