📝 ﴿:::: @you:::❤😉😊😁👊🙊::::﴾ واحد باعتلي ادد قبلت الأدد دخلي خاص وقالي شكرا علي الاضافه قولتله الإضافة من الإيمان 😂😂😂 سكت شويه قولتله أسفه خلاص كنت بهزر قالي ولا يهمك😉😀 المهم قولتله أنت أسمك أيه. قالي عبدالسلام قولتله تلاقيه ناااام 😂😂😂 سكت تاني 😏 قولتله اسفه بهزر قالي ماشي ولا يهمك أنتي بتحبي مين من المطربين؟؟ قولتله المطربين عن الطعام 😂😂😂 قالي أنا أساسا أنسان حيوان وزباله عشان بعتلك ادد وعملي بلوك يكونش زعل#ولا أيه 😂😂😂😂 😝😜😜😜

﴿:::: @you:::❤😉😊😁👊🙊::::﴾ واحد باعتلي ادد قبلت الأدد دخلي خاص وقالي شكرا علي الاضافه قولتله الإضافة من الإيمان 😂😂😂 سكت شويه قولتله أسفه خلاص كنت بهزر قالي ولا يهمك😉😀 المهم قولتله أنت أسمك أيه. قالي عبدالسلام قولتله تلاقيه ناااام 😂😂😂 سكت تاني 😏 قولتله اسفه بهزر قالي ماشي ولا يهمك أنتي بتحبي مين من المطربين؟؟ قولتله المطربين عن الطعام 😂😂😂 قالي أنا أساسا أنسان حيوان وزباله عشان بعتلك ادد وعملي بلوك يكونش زعل#ولا أيه 😂😂😂😂 😝😜😜😜

لا,مااحطلة,ماغزر,المايسوة,اللهم,خل,يبقون,خجلان,يتندمون,ما,من,تجربة,وتيأس,الخير,يا,مساء,سبحان,في,انا,أنا,قال,مو,بس,مستحيل,ماذا,حتى,فلا,ﻋﻨﺪﻣﺎ,ﻫﻨﺎﻙ,عيوني,بديل,اعميها,چلمات,أخلص,يطيل,وأحزن,بل,أحب,لو,فإن,وأبكي,وحدك,ف,عيش,الله,و,وفي,كن,القدر,كل

📝 ﴿:::: @you:::❤😉😊😁👊🙊::::﴾ واحد باعتلي ادد قبلت الأدد دخلي خاص وقالي شكرا علي الاضافه قولتله الإضافة من الإيمان 😂😂😂 سكت شويه قولتله أسفه خلاص كنت بهزر قالي ولا يهمك😉😀 المهم قولتله أنت أسمك أيه. قالي عبدالسلام قولتله تلاقيه ناااام 😂😂😂 سكت تاني 😏 قولتله اسفه بهزر قالي ماشي ولا يهمك أنتي بتحبي مين من المطربين؟؟ قولتله المطربين عن الطعام 😂😂😂 قالي أنا أساسا أنسان حيوان وزباله عشان بعتلك ادد وعملي بلوك يكونش زعل#ولا أيه 😂😂😂😂           😝😜😜😜

abed Boukhris هههههههههههههه😁👍💖🌷,

لسعة الذكرى هههههههه

ماكو وفه يادنيه دراجي حلوه منج الجكمه ههه

ابو المجد اشرف ان كيدكن عظيم

أّسِـيِّر أّلَأّحًﺰأّنِ لا فشر هوه منيح انو ماقطع هدومو منك 🖐🖐🖐

كريم المياحي ههههههههههههه

ابو غيث الحسناوي حلو

صدقت يا معلم هههههههه احسن

ساميه طه 🥀🥀 ●━━🥀━━━🥀━──حلــ🥀ــو ───
ــــ🥀ــــــ🕊🌸🕊🌸🕊💐🕊🌼🕊
مَــــــســــــُأُء أَلَــــــــــــــــوّورّد
رٍَۆؤؤۆ؏ــــــــــــة 🌸━━━━⇣•❥• °•↜•❥•✵ ..#ح ــــــــــــــرووووفك

محمود حمدى

اميره الورد الورد لا ما زعل بس بهزر هههههههه

الحساب ملغي ✿مســ❀ـــاء 🌹اليـاسـৡـٌِمـيــنِۣۗۜ

Tarik Salim So funny

مهندس محمد علي ابن واسط 😆😆😆😆😆😆😆😆😆

مهندس محمد علي ابن واسط هههههه قوي

Soliman Selim خليك. بالك. من عائله عبد السلام
لأنهم. حلوين. كلام
ومعكي حق. الاضافه. من الإيمان
ههههههههه ماشاء الله عليك
الليله. طالبه. ضحك. ربي يسعدك
ويسعد الجميع

روان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawan مساء ~»»»»🌌🌈
الورد ~🥀
والفل~💮
والياسمين ~🌼
والبنفسجي~🌸
والريحان ~🌿
والزهور ~🌻

روان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawan مساء ~»»»»🌌🌈
الورد ~🥀
والفل~💮
والياسمين ~🌼
والبنفسجي~🌸
والريحان ~🌿
والزهور ~🌻

روان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawan مساء ~»»»»🌌🌈
الورد ~🥀
والفل~💮
والياسمين ~🌼
والبنفسجي~🌸
والريحان ~🌿
والزهور ~🌻

روان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawan مساء ~»»»»🌌🌈
الورد ~🥀
والفل~💮
والياسمين ~🌼
والبنفسجي~🌸
والريحان ~🌿
والزهور ~🌻

روان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawan يخرل عقلك ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

آبـ♥ـوٌ حـ♥ـسـ♥ـيـ♥ـنـ♥ـ 😂😂😂

M..😷 🌿💗abn elnell💗🌿 هههههههههههه 😂😂 لا معندكيش حق الصراحه
مساااؤؤ فل الفل

إبن الأقصى اكيد راح انتحر🤣🤣🤣🤣🤣

ابو شريف لا سمح الله.. وهل انت قلت له شيئ يزعل. إنت جلطتيه 😂

Amer Se احسن والله ههههههه

Yasin Sdiq Xoshnaw هههههه هههههه هههههه

رجل افتراضي ادد هههههه

abed Boukhrisabed Boukhrisلسعة الذكرىلسعة الذكرىماكو وفه يادنيه دراجيماكو وفه يادنيه دراجيابو المجد اشرفابو المجد اشرفأّسِـيِّر أّلَأّحًﺰأّنِأّسِـيِّر أّلَأّحًﺰأّنِكريم المياحيكريم المياحيابو غيث الحسناويابو غيث الحسناويصدقت يا معلمصدقت يا معلمساميه طهساميه طهمحمود حمدىمحمود حمدىاميره الورد الورداميره الورد الوردالحساب ملغيالحساب ملغيTarik SalimTarik Salimمهندس محمد علي ابن واسطمهندس محمد علي ابن واسطمهندس محمد علي ابن واسطمهندس محمد علي ابن واسطSoliman SelimSoliman Selimروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanروان الروح⁦❣️⁩⁦🇵🇸⁩ Rawanآبـ♥ـوٌ حـ♥ـسـ♥ـيـ♥ـنـ♥ـآبـ♥ـوٌ حـ♥ـسـ♥ـيـ♥ـنـ♥ـM..😷 🌿💗abn elnell💗🌿M..😷 🌿💗abn elnell💗🌿إبن الأقصىإبن الأقصىابو شريفابو شريفAmer SeAmer SeYasin Sdiq XoshnawYasin Sdiq Xoshnawرجل افتراضيرجل افتراضيلامااحطلةماغزرالمايسوةاللهمخليبقونخجلانيتندمونمامنتجربةوتيأسالخيريامساءسبحانفياناأناقالموبسمستحيلماذاحتىفلاﻋﻨﺪﻣﺎﻫﻨﺎﻙعيونيبديلاعميهاچلماتأخلصيطيلوأحزنبلأحبلوفإنوأبكيوحدكفعيشاللهووفيكنالقدركل