📝 @you أرسل مع الطيرشوقي وطيفك بالحشا موجود وماني بقاطع رجا حبك لو دربي بالهوى مسدود أعزك وأعزك وأعزك وما بتلقا لمعزتي حدود ياترى الرساله وصلت!؟ ولا *جزء من النص مفقود*

@you أرسل مع الطيرشوقي وطيفك بالحشا موجود وماني بقاطع رجا حبك لو دربي بالهوى مسدود أعزك وأعزك وأعزك وما بتلقا لمعزتي حدود ياترى الرساله وصلت!؟ ولا *جزء من النص مفقود*

📝 @you   أرسل مع الطيرشوقي وطيفك بالحشا موجود وماني بقاطع رجا حبك لو دربي بالهوى مسدود أعزك وأعزك وأعزك وما بتلقا لمعزتي حدود ياترى الرساله وصلت!؟ ولا *جزء من النص مفقود*