📝 @you وسلام عليكم

@you وسلام عليكم

📝 @you وسلام عليكم

اسير العراق وعليكم السلام

خالد اللامي لويش مذكور اسمي

راقي المشاعر وعليكم السلام ياهلا

احمد المنصوري وعليكم السلام

سيف احمد عليكم السلام

هل تعلمين اني اعتزلت النساء من أجلك انتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

RASOOL AL_ALLAK IRAOl وعليكم السلام ونصر الله

حن وانة حن وعليكم السلام

دآنيآل آلعرآقي وعليكم السلام

المقاتل المقاتل بس ليش موجوع كلبك

المقاتل المقاتل وعليكم السلام

الخزعلي الخزعلي حبيبي حياك

اسير العراقاسير العراقخالد اللاميخالد اللاميراقي المشاعرراقي المشاعراحمد المنصورياحمد المنصوريسيف احمدسيف احمدهل تعلمين اني اعتزلت النساء من أجلك انتيهل تعلمين اني اعتزلت النساء من أجلك انتيRASOOL  AL_ALLAK IRAOlRASOOL AL_ALLAK IRAOlحن وانة حنحن وانة حندآنيآل آلعرآقيدآنيآل آلعرآقيالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلالخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعلي