📝 @you اللهُم لُطفًا يحل على تفاصيل أيامنا ‏فيُغير مسارها للأفضل

@you اللهُم لُطفًا يحل على تفاصيل أيامنا ‏فيُغير مسارها للأفضل

📝 @you اللهُم لُطفًا يحل على تفاصيل أيامنا ‏فيُغير مسارها للأفضل

حگايه عابره يارب

كاتب . اللهم أمين

حگايه عابره يارب

مصطفى العقرب يالله

بسك يكلبي وكااافي امين يارب

حگايه عابرهحگايه عابرهكاتب .كاتب .حگايه عابرهحگايه عابرهمصطفى العقربمصطفى العقرببسك يكلبي وكااافيبسك يكلبي وكااافي