📝 ✗̶̶ ‏‏شَي مكتُوب لكَ لنْ يذهب لغيِرك، فأطّمئن ولا تحٌسد أحد.

✗̶̶ ‏‏شَي مكتُوب لكَ لنْ يذهب لغيِرك، فأطّمئن ولا تحٌسد أحد.

📝 ✗̶̶    ‏‏شَي مكتُوب لكَ لنْ يذهب لغيِرك، فأطّمئن ولا تحٌسد أحد.

محمد االحضرمي اازتاد الحساد

محمد االحضرمي هذا الايام أوتاد الحساد
يازكريا

Majdy Alrdfany أحسنت

محمد االحضرميمحمد االحضرميمحمد االحضرميمحمد االحضرميMajdy AlrdfanyMajdy Alrdfany