📝 • هواي باعوك انت تدري • و اني بس المشتريك (

• هواي باعوك انت تدري • و اني بس المشتريك (

📝 • هواي باعوك انت تدري • و اني بس المشتريك  (

نِأّزِّوِګيِّهِ َ روِوِعٌهِ

اناقه رجل روعه😄

برق البحار حفيدتي الحلوه رووووعه عاشت ايدك

نِأّزِّوِګيِّهِ َنِأّزِّوِګيِّهِ َاناقه رجلاناقه رجلبرق البحار حفيدتي الحلوهبرق البحار حفيدتي الحلوه