📝 @you حـقيقـه. لآ تثـق بالنـآس كـثيرا#ً لأنّ البـَعض سوف يَنسى وجودك #عندمآ يَجد أفضَل منك👌🏻❕ 💔 #

@you حـقيقـه. لآ تثـق بالنـآس كـثيرا#ً لأنّ البـَعض سوف يَنسى وجودك #عندمآ يَجد أفضَل منك👌🏻❕ 💔 #

حقيقه,من,ﺗﺤﺐ,أنا,عمآ,المؤآسآه,ستشعر,وتترگ,يوم,ولآ,أجمل,إن,وﺇﻥ,كثيرآ,الأخرين,كآن,صآمتآ,آلرجل,ومتى,بأصدقاء,ليسۆآ,لگن,لمآ,وگيف,آلمرآة,والرجل,للحظهہ,بقلميﮯ,يتحمل,الحب_والصدق_والثقﮧ,الٱحسآس,لآا,يدركها,,ألآا,برؤتؤكؤلآت,استعمر,ؤالجنؤن,الماجدي,وجههآ,لآتثق,غآلبآ,حقيقههہ,أوجآعي,آلشخص,تعلموا_فن,هذه_أنا,ﺳﺒﺂﺗﻬﺂ,فتخطفيني,وتجرديني

📝 @you  حـقيقـه.  لآ تثـق بالنـآس كـثيرا#ً لأنّ البـَعض  سوف يَنسى وجودك #عندمآ يَجد   أفضَل منك👌🏻❕  💔  #

عنيدة وكلامي ما اعيدة صدقت

جرح الماضي فعلا

سنام العراقيه فعلان كلام جميل اخي

الغريب الديار فعلا

عنيدة وكلامي ما اعيدةعنيدة وكلامي ما اعيدةجرح الماضيجرح الماضيسنام العراقيهسنام العراقيهالغريب الديارالغريب الديارحقيقهمنﺗﺤﺐأناعمآالمؤآسآهستشعروتترگيومولآأجملإنوﺇﻥكثيرآالأخرينكآنصآمتآآلرجلومتىبأصدقاءليسۆآلگنلمآوگيفآلمرآةوالرجلللحظهہبقلميﮯيتحملالحب_والصدق_والثقﮧالٱحسآسلآايدركهاألآابرؤتؤكؤلآتاستعمرؤالجنؤنالماجديوجههآلآتثقغآلبآحقيقههہأوجآعيآلشخصتعلموا_فنهذه_أناﺳﺒﺂﺗﻬﺂفتخطفينيوتجرديني