📝 @you ذآك الشعور : الذي لا يكتب, لا يقرأ, لا يسمع, لا يفهم, لا يرى.. قاتل جداً !!

@you ذآك الشعور : الذي لا يكتب, لا يقرأ, لا يسمع, لا يفهم, لا يرى.. قاتل جداً !!

📝 @you  ذآك الشعور : الذي لا يكتب, لا يقرأ, لا يسمع, لا يفهم, لا يرى.. قاتل جداً !!

حسوني الزيدي احسنت جيد

الحزين حزين الروح فعلا

كاظم اللهيبي صح لسانك

آلَعٌنِدِهِ هِجِوِره شٍيِّريِّدِ مَنِ ربِهِ بِعد🌹 صح لسانك

🔱حٌيِّدِر 🔱أّلامَيِّر🔱 رااقي

مۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗ صّـْْ(☑)ـْْحّ

همسه همسه فعلا اااا

حسوني الزيديحسوني الزيديالحزين حزين الروحالحزين حزين الروحكاظم اللهيبيكاظم اللهيبيآلَعٌنِدِهِ هِجِوِره شٍيِّريِّدِ مَنِ ربِهِ بِعد🌹آلَعٌنِدِهِ هِجِوِره شٍيِّريِّدِ مَنِ ربِهِ بِعد🌹🔱حٌيِّدِر 🔱أّلامَيِّر🔱🔱حٌيِّدِر 🔱أّلامَيِّر🔱مۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗمۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗهمسه همسههمسه همسه