📝 @you - لـلأسف. فـہﻱ مجتـمعاتنـا التعـبير عـہﻥ الڪرهہ اسهل بڪثير من التعبير عـہﻥ الحـب ✨ - Sadly. In our societies expressing hatred is far easier than expressing. Love 💭🌸

@you - لـلأسف. فـہﻱ مجتـمعاتنـا التعـبير عـہﻥ الڪرهہ اسهل بڪثير من التعبير عـہﻥ الحـب ✨ - Sadly. In our societies expressing hatred is far easier than expressing. Love 💭🌸

📝 @you  - لـلأسف.  فـہﻱ مجتـمعاتنـا التعـبير عـہﻥ الڪرهہ اسهل بڪثير من التعبير عـہﻥ الحـب ✨    - Sadly. In our societies expressing hatred is far easier than expressing. Love 💭🌸

حسوني الزيدي احسنت

الحزين حزين الروح واقع حال

(أحمد💞 الحشداوي💞 (من ديالئ💝)

حسوني الزيديحسوني الزيديالحزين حزين الروحالحزين حزين الروح(أحمد💞 الحشداوي💞 (من ديالئ💝)(أحمد💞 الحشداوي💞 (من ديالئ💝)