📝 @you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃 😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂 ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

@you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃 😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂 ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

اني,حيل,وراي,رضاي,شگد,وجهي,الله,عمي,صعبه,مبخوت,وجهج,مضوي,الهه,ضيعت,مليانه,يذبحوا,اجيت,خربت,واهس,منين,خلگ,مختنگ,الكشره,لاتلبس,طبره,لو,عنك,كلماتي,ابنادم,نشد,شيشيل,وخذ_مني_العمر,حسراات,ااثاري_العاافيه,تلاشت,الناس,حلوة,ما,تعال,بس,مضغوطين,هيه,شكد,گوه,تسوة,من,حبر,واني,باجر,يخلي

📝 @you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃  😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂  ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

عنيدة وكلامي ما اعيدة الحمد لله ما ادخن ولا عندي شوراب

ثقتي بالله هاذه تحليلك أنته موكل أصابعك سوه ههههههه

توتة توتة اني ع امي الحمدالله☺☺☺

عنيدة وكلامي ما اعيدةعنيدة وكلامي ما اعيدةثقتي باللهثقتي باللهتوتة توتةتوتة توتةانيحيلورايرضايشگدوجهياللهعميصعبهمبخوتوجهجمضويالههضيعتمليانهيذبحوااجيتخربتواهسمنينخلگمختنگالكشرهلاتلبسطبرهلوعنككلماتيابنادمنشدشيشيلوخذ_مني_العمرحسرااتااثاري_العاافيهتلاشتالناسحلوةماتعالبسمضغوطينهيهشكدگوهتسوةمنحبروانيباجريخلي