📝 @you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃 😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂 ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

@you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃 😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂 ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

اني,حيل,عمي,وراي,رضاي,وجهي,شگد,الله,صعبه,مبخوت,ضيعت,مليانه,وجهج,مضوي,الهه,اجيت,خربت,واهس,يذبحوا,منين,لو,خلگ,عنك,مختنگ,ابنادم,نشد,شيشيل,الكشره,لاتلبس,طبره,حلوة,مضغوطين,هيه,گوه,تسوة,كلماتي,حجينه,وخلص,وانتهينا,وانتها,لماينتهي,وخذ_مني_العمر,حسراات,ااثاري_العاافيه,تلاشت,الناس,ما,تعال,بس,مدري

📝 @you #والله وكت جانت البنيه تطلع على أمها👈👩 تطبخ وتكنس وتخبز 😃  😂 هسه تطلع على ابوها👈👨 دخن نركيله ودور حلوين👌😂  ليش ليش😂 وفوكاهه عده شوارب😐 😂😂😂👌🏻

عنيدة وكلامي ما اعيدة الحمد لله ما ادخن ولا عندي شوراب

ثقتي بالله هاذه تحليلك أنته موكل أصابعك سوه ههههههه

توتة توتة اني ع امي الحمدالله☺☺☺

عنيدة وكلامي ما اعيدةعنيدة وكلامي ما اعيدةثقتي باللهثقتي باللهتوتة توتةتوتة توتةانيحيلعميورايرضايوجهيشگداللهصعبهمبخوتضيعتمليانهوجهجمضويالههاجيتخربتواهسيذبحوامنينلوخلگعنكمختنگابنادمنشدشيشيلالكشرهلاتلبسطبرهحلوةمضغوطينهيهگوهتسوةكلماتيحجينهوخلصوانتهيناوانتهالماينتهيوخذ_مني_العمرحسرااتااثاري_العاافيهتلاشتالناسماتعالبسمدري