📝 @you ☆كن كمآ تكن☆ ☆ولآ تكن كمآ يكونون☆ ☆ولآ تقل مآ تسمع☆ ☆ولآ تسمع مآ يقولون☆ ☆فكمآ ولدت بآكيآ وآلنآس يضحكون☆ ☆فمت ضآحكآ وآلنآس من حولك يبكون☆

@you ☆كن كمآ تكن☆ ☆ولآ تكن كمآ يكونون☆ ☆ولآ تقل مآ تسمع☆ ☆ولآ تسمع مآ يقولون☆ ☆فكمآ ولدت بآكيآ وآلنآس يضحكون☆ ☆فمت ضآحكآ وآلنآس من حولك يبكون☆

📝 @you  ☆كن كمآ تكن☆   ☆ولآ تكن كمآ يكونون☆    ☆ولآ تقل مآ تسمع☆    ☆ولآ تسمع مآ يقولون☆ ☆فكمآ ولدت بآكيآ وآلنآس يضحكون☆    ☆فمت ضآحكآ وآلنآس من حولك يبكون☆

آشـಿـگلآر گيگهہ روعه

الحزين حزين الروح روعه

ام زهراء رؤؤؤرعاتك

آشـಿـگلآر گيگهہآشـಿـگلآر گيگهہالحزين حزين الروحالحزين حزين الروحام زهراءام زهراء