📝 @you لُيَشِ كِلُ شٌِخصّ تْحُبُّه يَوَْعدِكِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَفَجْأةِ يٌَختْفَيَ مٌنَ حُيَاتْيَ وَيَتْرَكِ اثُرَ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَتْوَاصّلُ وَيَاكِ بّكِلُ الُطِرَقً مٌوَ شِرَطِ حُبّيَبّ صّدِيَقً اوَ اٌخ تْحُبُّه ٌخلُالُ فَتْرَُه قًصّيَرَُه وَتْرَتْاحُلُُه وَيَنَسِاكِ وَمٌايَسِألُ ْعنَكِ الُنَيٌَُه صّافَيَُه بّسِ حُضُ مٌاكِوَ #بقلمي 💔😢 .........مٌا شِالُلُُه ......

@you لُيَشِ كِلُ شٌِخصّ تْحُبُّه يَوَْعدِكِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَفَجْأةِ يٌَختْفَيَ مٌنَ حُيَاتْيَ وَيَتْرَكِ اثُرَ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَتْوَاصّلُ وَيَاكِ بّكِلُ الُطِرَقً مٌوَ شِرَطِ حُبّيَبّ صّدِيَقً اوَ اٌخ تْحُبُّه ٌخلُالُ فَتْرَُه قًصّيَرَُه وَتْرَتْاحُلُُه وَيَنَسِاكِ وَمٌايَسِألُ ْعنَكِ الُنَيٌَُه صّافَيَُه بّسِ حُضُ مٌاكِوَ #بقلمي 💔😢 .........مٌا شِالُلُُه ......

سامي,SMΛƁ,أبوهاجوس,مجدي_الردفاني,لذا_يا,عاشقھ,خاطرة,هدووء,دموع_لأتيأس,بكيل_الشبيبي,من,إليك,إهداء,خواطر,في,حقيقه,انا,علي,ما,ثم,بوح,خطر_ببالي,من_وحي_الصورة,hossam,الحياة,درر_الكلام,يا,حكمة,الصمت,مساء,لو,اجتمعنا_لنرتقي,عاشقتي,الشمري_ابن_كربلاء,SMΑƁ,شعر,رسالة,الصبر,أمي,و,لا,حسن,رمضان,الإبتسامة,حروف,تصويري,الشوق,للعقول_الراقية,الدموع,ليس

📝 @you  لُيَشِ كِلُ شٌِخصّ تْحُبُّه يَوَْعدِكِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَفَجْأةِ يٌَختْفَيَ مٌنَ حُيَاتْيَ وَيَتْرَكِ اثُرَ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَنَطِيَكِ وَْعوَدِ مٌرَاحُ يَنَسِاكِ وَيَتْوَاصّلُ وَيَاكِ بّكِلُ الُطِرَقً مٌوَ شِرَطِ حُبّيَبّ صّدِيَقً اوَ اٌخ تْحُبُّه ٌخلُالُ فَتْرَُه قًصّيَرَُه وَتْرَتْاحُلُُه وَيَنَسِاكِ وَمٌايَسِألُ ْعنَكِ  الُنَيٌَُه صّافَيَُه بّسِ حُضُ مٌاكِوَ #بقلمي 💔😢 .........مٌا شِالُلُُه ......

توتة توتة كرامتي نقطة ينتهى قبلها الصديق والحبيب

ثقتي بالله صح لسانك كلام جميل جدا

نونايه البصرا حلو

حمزه حسين الكريطي الضروف تستوجب لكل حادثن حديث مساءك خير

نونايه البصرا صح

حسين حسين حسين ستغفرالله

ام زهراء حلؤؤ

هادي الزيدي حُلُوَوَوَوَوَ حُرَوَفَـــــــكِ 😍

الحزين حزين الروح حلو

مۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗ 😍چٌــــًـƒẳℓℓεĝـــٌـميڵ
بس مو كل شخص ينساك اكو يخونك ويريد يبقى وياك

يواهس ضحكتي حلوو

توتة توتةتوتة توتةثقتي باللهثقتي باللهنونايه البصرانونايه البصراحمزه حسين الكريطيحمزه حسين الكريطينونايه البصرانونايه البصراحسين حسين حسينحسين حسين حسينام زهراءام زهراءهادي الزيديهادي الزيديالحزين حزين الروحالحزين حزين الروحمۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗمۣۗہۣۗـೂۣۗـغۣۗروُرهۣۗہ آلَخۣۗہزعۣۗہلَيۣۗـೂۣۗـهۣۗيواهس ضحكتييواهس ضحكتيساميSMΛƁأبوهاجوسمجدي_الردفانيلذا_ياعاشقھخاطرةهدووءدموع_لأتيأسبكيل_الشبيبيمنإليكإهداءخواطرفيحقيقهاناعليماثمبوحخطر_بباليمن_وحي_الصورةhossamالحياةدرر_الكلامياحكمةالصمتمساءلواجتمعنا_لنرتقيعاشقتيالشمري_ابن_كربلاءSMΑƁشعررسالةالصبرأميولاحسنرمضانالإبتسامةحروفتصويريالشوقللعقول_الراقيةالدموعليس