nami mom

☆عنَدمٌاَْ تجُد مٌگٍاَْنَ مٌنَ حًوٍلّگٍ يِضاَْيِقگٍ يِگٍفُيِ اَْنَ تٍغٌاَْدڕ مٌگٍاَْنَ....... فُڕبمٌاَْ اَْنَت لّاَْ ٍ تٍشبهً اَْلّمٌگٍاَْنَ مٌنَ حًوٍلّگٍ ؟✮ @

nami mom,,@

nami mom 20605484