📷 ❣┈ⓜ┈❣•> مــلگة# <•❣┈ⓜ┈❣ ❣@you ‏ #أفتحي_بابّ_ألحياة_لي. ‏ كيف؟؟ ‏ #أبتسّم ‏ سدل الليل #ستاره .. وارتمى #القمر في أحضان #السماء .. يبثها حديث #الشوق_والحنين .. 😇 #أحلام_سعيده_تصبحون_خير

❣┈ⓜ┈❣•> مــلگة# <•❣┈ⓜ┈❣ ❣@you ‏ #أفتحي_بابّ_ألحياة_لي. ‏ كيف؟؟ ‏ #أبتسّم ‏ سدل الليل #ستاره .. وارتمى #القمر في أحضان #السماء .. يبثها حديث #الشوق_والحنين .. 😇 #أحلام_سعيده_تصبحون_خير

القمر,السماء,أبتسم,ستاره,يحبه,ﺷﺨﺺ,احبك,قصيره,سوي,قهري,الحياة,جديد,موجود,مكتوب,امشي,تضوج,ربناا,بصدري,عبده,آمل,ثم_إن_الله_لا_ينسى_قلبا_لجأ_إليه,محدود,أبتعد,الحمد_لله,البحر,صدقة,صباح,قلب,ابتسم,مساء,العالم,انثى,الجمال,راقية,الحنين,كسلان,واحد,الذكريات,كنت,رغم,حزن,ف,عيش,لنا_بصمة,سعأدة,أذا,فرح,جمأل,شعورك,أبتسامتك,تصيح,اتألم,أستمع,أنيقة,أفتحي_باب_ألحياة_لي,خسوف_القمر,خسوف,اخبار,فلك,الشمس,ساهريتي,الليل,طفلتي,القدر,الجنه,الفلك,الثلاثينيه,يخطأ,القلب,الحب,البدر,المصرية,حبيبتي,السيد,النجوم,مصرية,جزائرية,لبنانية,اميرتي,ملاكي,علي,أحبك,عند,النجم,اليك,هواجس,منتصف,فالشمس,حبيبتتي,يحتضر,لا,هي,الجميل,ايها,السبيل,أخبرني,بتعكس,بيشبهك,يقارن,حواء,أنت,عيون,في,السعاده,ولنا,الله,الأرض,سجدة,تهرول,دمعتك,صوتك,بهمك,همسة,البشر,وابتسم,روحا,خفية,تكفيك,اللهم,الأمل,جميلة,الارض,لكنك,لبعضهم,المطر,القلوب,الصباح,النساء,قلوب,الهواء,يارب,الجنة,يوم,ما,تشويه,الصادقة,الأمان,مشهور,حبا,يدي,تأملوها_جيدا,تعرفني,تحزن,تتعامل

📷 ❣┈ⓜ┈❣•> مــلگة# <•❣┈ⓜ┈❣  ❣@you ‏  #أفتحي_بابّ_ألحياة_لي. ‏  كيف؟؟ ‏ #أبتسّم ‏    سدل الليل #ستاره ..        وارتمى #القمر في أحضان #السماء ..    يبثها حديث #الشوق_والحنين .. 😇 #أحلام_سعيده_تصبحون_خير

Danniekka Lee Danke

خالد عيسى يسعدلي صباح ياراب

سيد رشيد الشرع

م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂 #مساكم_ورد_جورى_غوالى

فيصل السوداني تكوس يسلمو الانامل

نسرين مجدى صباح العسل يا احلى من العسل

م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂 #صباحكم_محبة

سليم ادريس صح النوم مهى

سليم ادريس

سيد رشيد الشرع

رجۣۗہلَ غۣۗہيۣۗہر قۣۗہريۗبۣۗہ آزۣلَ مساء الورد

هاني الحسن بتلاقي خير احلام سسسعيدة

عربى سلطان

سيف جاسم وانتي بخير يا صديقتي الورده

وليد وليد بتلاقي خير أحلام سعيدة

Saeed R سلام علیکم سعید من ایران الاحواز

يوسف طه وانت من ربعوا

حسوني الصداقة مساء الخير

محمود ذكى الطيب

سليم ادريس

اعشاب الاسد أحلام وردية اميرتي
وانتي بالف خيرررررررررر

سليم ادريس واتني بي الف خير

Mohamed Bougachouche وانتي من اهلو

عياش علي محمد عامر القرشي وانتي من اهل

ابن العماره وافتخر وانتي من اهل الخير

صالح Mahmo

إبراهيم أدهم الله عليك يا مهى احسنتى

روميو روميو روعاتك جلاله الملكه

اباذر الهادى وانت من اهل الخير

حاتم ابو يوسف وانتي من اهل الخير والسعادة بإذن الله

Danniekka LeeDanniekka Leeخالد عيسىخالد عيسىسيد رشيد الشرعسيد رشيد الشرعم̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂فيصل السوداني تكوسفيصل السوداني تكوسنسرين مجدىنسرين مجدىم̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂سليم ادريسسليم ادريسسليم ادريسسليم ادريسسيد رشيد الشرعسيد رشيد الشرعرجۣۗہلَ غۣۗہيۣۗہر قۣۗہريۗبۣۗہ آزۣلَرجۣۗہلَ غۣۗہيۣۗہر قۣۗہريۗبۣۗہ آزۣلَهاني الحسنهاني الحسنعربى سلطانعربى سلطانسيف جاسمسيف جاسموليد وليدوليد وليدSaeed RSaeed Rيوسف طهيوسف طهحسوني الصداقةحسوني الصداقةمحمود ذكى الطيبمحمود ذكى الطيبسليم ادريسسليم ادريساعشاب الاسداعشاب الاسدسليم ادريسسليم ادريسMohamed BougachoucheMohamed Bougachoucheعياش علي محمد عامر القرشيعياش علي محمد عامر القرشيابن العماره وافتخرابن العماره وافتخرصالح Mahmoصالح Mahmoإبراهيم أدهمإبراهيم أدهمروميو روميوروميو روميواباذر الهادىاباذر الهادىحاتم ابو يوسفحاتم ابو يوسفالقمرالسماءأبتسمستارهيحبهﺷﺨﺺاحبكقصيرهسويقهريالحياةجديدموجودمكتوبامشيتضوجربناابصدريعبدهآملثم_إن_الله_لا_ينسى_قلبا_لجأ_إليهمحدودأبتعدالحمد_للهالبحرصدقةصباحقلبابتسممساءالعالمانثىالجمالراقيةالحنينكسلانواحدالذكرياتكنترغمحزنفعيشلنا_بصمةسعأدةأذافرحجمألشعوركأبتسامتكتصيحاتألمأستمعأنيقةأفتحي_باب_ألحياة_ليخسوف_القمرخسوفاخبارفلكالشمسساهريتيالليلطفلتيالقدرالجنهالفلكالثلاثينيهيخطأالقلبالحبالبدرالمصريةحبيبتيالسيدالنجوممصريةجزائريةلبنانيةاميرتيملاكيعليأحبكعندالنجماليكهواجسمنتصففالشمسحبيبتتييحتضرلاهيالجميلايهاالسبيلأخبرنيبتعكسبيشبهكيقارنحواءأنتعيونفيالسعادهولنااللهالأرضسجدةتهرولدمعتكصوتكبهمكهمسةالبشروابتسمروحاخفيةتكفيكاللهمالأملجميلةالارضلكنكلبعضهمالمطرالقلوبالصباحالنساءقلوبالهواءياربالجنةيومماتشويهالصادقةالأمانمشهورحبايديتأملوها_جيداتعرفنيتحزنتتعاملnextback