📷 ••┈┈┈••♦⚫♦••┈┈┈•• ❣#@you افعل ما هو #صحيح_دائماً..!! فهذا #سيرضى البعض #ويذهل الآخرين... #مقصوده..😉

••┈┈┈••♦⚫♦••┈┈┈•• ❣#@you افعل ما هو #صحيح_دائماً..!! فهذا #سيرضى البعض #ويذهل الآخرين... #مقصوده..😉

مقصوده,سيرضى,ويذهل,صحيح_دائما,ألحب,ﺷﺨﺺ,أحمد,الله,صباح_الورد,قلبي,كل,الابتلاء,مساء_الورد,خالد,وانت,ولكن,واحد,ولگن,العشگ,جنت,حمودي,وجنت,حضوض,نصيبك,قدرك,يسكن,عفتني,ﺷﺠﺎﻙ,معقولة,اأإمانيهہ,أإمي,يختلف,ألبدأية_تبدأ_من_عقلگ_وليس_مظهرگ,اسمي,يي,هكدا_هي_الحياه,اجلك,وانته_بغيري_متهني,عرف_بالمگبره_يغني,ألبذأتين,حاجته,غزل,إذا,الهوى,مطر,الرجال,حقيقة,هل_تعلم,عذاب,رجال,الصبر,صديق,من,عجيب

📷 ••┈┈┈••♦⚫♦••┈┈┈••   ❣#@you    افعل ما هو #صحيح_دائماً..!!   فهذا #سيرضى البعض #ويذهل الآخرين...      #مقصوده..😉

امين النجار الله عليكي
مساؤك مسك وعنبر

Said Alkosh كلأم جميل

كاظم ابو احمد العيساوي العيساوي العيساوي صباح الخير رضا.الناس غايه الاتدرك عزيزتي نورتي

ابو الفياصل بن تكوس تكوس

عثمان رسام

عثمان رسام روعاتك

نسرين مجدى

عربى سلطان

امين النجار احسنتي. ..مساء الفل

يوسف طه احسنت احسن الله لنا ولك

حسوني الصداقة فعلا

سليم ادريس

سليم ادريس اكيد

لحن الهدوء♪ صـدقتي حقآ ..👌

وجيه ملاهى ملاهى اكيد

بحر الحزن روعه

بحر الحزن جميل

محمد عبد الناصر أحسن جواب مهى و الله أتى وقته

Zineddine Zino كلامكي رائع

محمد العكرمي اكيد

محمد شحاته العزب مساء الفل

عثمان رسام شكرا

رهين الشوق $غزاني الشيب(زياد)

امين النجارامين النجارSaid AlkoshSaid Alkoshكاظم ابو احمد العيساوي العيساوي العيساويكاظم ابو احمد العيساوي العيساوي العيساويابو الفياصل بن تكوس تكوسابو الفياصل بن تكوس تكوسعثمان رسامعثمان رسامعثمان رسامعثمان رسامنسرين مجدىنسرين مجدىعربى سلطانعربى سلطانامين النجارامين النجاريوسف طهيوسف طهحسوني الصداقةحسوني الصداقةسليم ادريسسليم ادريسسليم ادريسسليم ادريسلحن الهدوء♪لحن الهدوء♪وجيه ملاهى ملاهىوجيه ملاهى ملاهىبحر الحزنبحر الحزنبحر الحزنبحر الحزنمحمد عبد الناصرمحمد عبد الناصرZineddine ZinoZineddine Zinoمحمد العكرميمحمد العكرميمحمد شحاته العزبمحمد شحاته العزبعثمان رسامعثمان رسامرهين الشوق $غزاني الشيب(زياد)رهين الشوق $غزاني الشيب(زياد)مقصودهسيرضىويذهلصحيح_دائماألحبﺷﺨﺺأحمداللهصباح_الوردقلبيكلالابتلاءمساء_الوردخالدوانتولكنواحدولگنالعشگجنتحموديوجنتحضوضنصيبكقدركيسكنعفتنيﺷﺠﺎﻙمعقولةاأإمانيهہأإمييختلفألبدأية_تبدأ_من_عقلگ_وليس_مظهرگاسميييهكدا_هي_الحياهاجلكوانته_بغيري_متهنيعرف_بالمگبره_يغنيألبذأتينحاجتهغزلإذاالهوىمطرالرجالحقيقةهل_تعلمعذابرجالالصبرصديقمنعجيبnextback