📷 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ❣@you لا تتوقف عن #الإبتسام حتى وإن كُنت #حزيناً ، فلرُبما فُتِنَ أحدٌ #بإبتسامتك ..😊💫💚 - #مََّسأّګ_مُبتسِم 😌🌸✋

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ❣@you لا تتوقف عن #الإبتسام حتى وإن كُنت #حزيناً ، فلرُبما فُتِنَ أحدٌ #بإبتسامتك ..😊💫💚 - #مََّسأّګ_مُبتسِم 😌🌸✋

قلبك,سيختلف,درر_الكلام,تبسم,درر_وحكم,إليك,حين,الأشياء,تري,شيء,حزينا,بإبتسامتك,مسأګ_مبتسم,الرجل,على,أنا,انما,الحب,بهدف,اکثر,يخفي,حياتك,ﺟﻴﺪﺍ,تحڪم,الغشاوة,القلب,حتى,علمتني,مهما,عيونك,خمر,دخان,غريبا,إنتبه,يخرج,قرأت,معروفا,صلبا,يمتص_القرآن,كالضماد,الإبتسام,سيجارتي,صعبا,ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ,تجاوزتڪ,الملفوفة,مجهولا,العاشقينا,وخمرا,فأصبحينا

📷 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ.        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ❣@you         لا تتوقف عن #الإبتسام حتى وإن كُنت #حزيناً ، فلرُبما فُتِنَ أحدٌ #بإبتسامتك ..😊💫💚 - #مََّسأّګ_مُبتسِم 😌🌸✋

سيد رشيد الشرع

Aoudmess B. le sourire c'est très important 😄😍🍀🌺🌸

مرافئ البحار مساء حبي وحنيني وطيب قلبي اوفيائي

أصيل.المزيون المزيون أصيل.المزيون.الابتسام.من.الله.لكل.إنسان.طيب

م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂 #مسائكم_خير_باقا_سعاده_

الحسام الحسام مسا الخير يسعد هل مسا

خالد احمد

حبيب الروح مساء الخير والسعادة

العقيق الناري محمد

بحر الحزن منورين

وجيه ملاهى ملاهى يسعدك ويسعد مساكى

المهاجر المهاجر منوره

بحر الحزن ان شاءالله نورتي

سًےـلَيّےمِےـ آلَخٌےـشّےـآبّےـ حاضر

م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂 مساءـالقلوب_الطيبة_لاتنساء_ابدآ

إبراهيم أدهم مساء النور والجمال عليك يا مهى

الملكه الملكه مسا الابتسامه الحلوة

ملك الحظ Taha 😍

حشداوي الوكح لعد ليش وافقتي وليش حضرتي

نجيب بن محمود مساء النور و السعادة 🍀🍃

Zineddine Zino إتسامتكي دائما إن شاء الله يسعد قلبكي في أي وقت بادني الله تعالى

دكتور سامر طبيب نساء مها ممكن نحكي شوي

برنس الرجوله

ملاك 😇 مساء النور 🌹

محمد الشامي

انا هيك كيفك

انا هيك يسعدلي مساكي

...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥

...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥

...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥

سيد رشيد الشرعسيد رشيد الشرعAoudmess B.Aoudmess B.مرافئ البحارمرافئ البحارأصيل.المزيون المزيونأصيل.المزيون المزيونم̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂الحسام الحسامالحسام الحسامخالد احمدخالد احمدحبيب الروححبيب الروحالعقيق الناري محمدالعقيق الناري محمدبحر الحزنبحر الحزنوجيه ملاهى ملاهىوجيه ملاهى ملاهىالمهاجر المهاجرالمهاجر المهاجربحر الحزنبحر الحزنسًےـلَيّےمِےـ آلَخٌےـشّےـآبّےـسًےـلَيّےمِےـ آلَخٌےـشّےـآبّےـم̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂م̉̉̀ــۛل̉̉̀ــۛگــۛۛه 🍂إبراهيم أدهمإبراهيم أدهمالملكه الملكهالملكه الملكهملك الحظ Tahaملك الحظ Tahaحشداوي الوكححشداوي الوكحنجيب بن محمودنجيب بن محمودZineddine ZinoZineddine Zinoدكتور سامر طبيب نساءدكتور سامر طبيب نساءبرنس الرجولهبرنس الرجولهملاك 😇ملاك 😇محمد الشاميمحمد الشاميانا هيكانا هيكانا هيكانا هيك...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥...... 😷😷😷💂💂💂🔥🔥🔥قلبكسيختلفدرر_الكلامتبسمدرر_وحكمإليكحينالأشياءتريشيءحزينابإبتسامتكمسأګ_مبتسمالرجلعلىأناانماالحببهدفاکثريخفيحياتكﺟﻴﺪﺍتحڪمالغشاوةالقلبحتىعلمتنيمهماعيونكخمردخانغريباإنتبهيخرجقرأتمعروفاصلبايمتص_القرآنكالضمادالإبتسامسيجارتيصعباﺍﻷﻫﻤﻴﺔتجاوزتڪالملفوفةمجهولاالعاشقيناوخمرافأصبحيناnextback