📷 @you شذرة #روحك لا تخليها بحضن محبس رخيص. #اي_والله

@you شذرة #روحك لا تخليها بحضن محبس رخيص. #اي_والله

وفه,گلب,عيب,ضحكتك,روحي,غرورك,خشمك,الياس,العاگول,ابنادم,ﺁﻟﻐﺮﻳﺐ,الرايد,تتجاهله,الغريب,صدرك,أحضنك,أبوسك,ملهوفة,أحيانا,حنيت,رأسي,من,لله,ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ,باب,وشرعت,شمعه,گلبي,شرد,تشتهي,انطفيت,يصعد,مابك,بفارغ,أنتي,عينيك,حتة,ضوك,ملاك,شجره,ملاكي,العصفور,جروحك,الغرييب,تعذرني,عالبيك,ساهريتي,للزهر,المطر,الحب,مسافره,القطار,وجوه,بيه,بية,روحك,شوية,آلضفيړه,أشدهآ,مآعرفه,أردود,غزل,ﻳ,حلال,ابن,مو,عشگ,الخصر,عافيتي,سوالف,طيب,اموري,الحلو,ترفه,غيابك,Mustafa,الگلب,مدري_ليش,تعوفك,جبار,ها_يگلبي,يبس,اي_اي,الصدگ,مرض,يطول,بحجايه,اوف_يروحتي,عاكول,حديد,تتمكيج,العجايز,شحيح,بطرانه,ينطيك,كفخ,تدگ,الحرگ,اشتآگلي,ترافة__شاعر

📷 @you شذرة   #روحك     لا تخليها           بحضن محبس رخيص. #اي_والله

صفاء غانم ابن القريه جميل

شاعر الحسين وانته رونقي حبي وحشتيني وطيب احساسا نقيا

Salah Nouri AL.abadi فديتك روووووعه

ابو محمد الزيادي

عادل العتابي اي وعلي كلامك صح

ابو محمد الزيادي ابدا

رشيد الشرع

شاعر الحسين واحبك بكل ثناياه واحاسيسي

شاعر الحسين وفيا وطيب نهج وطيب اثر كريما

ابو محمد الزيادي

اعشاب الاسد حبي وينك مابستاهل تري

ابن الجماعي 😍

هِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِ

آبّن لَبّنآن ربّ آلَحقَآر‏‏هِہُ‏‏ُُ كلام جميل

Hussein Al sari لا والله هاي مو شذرة رخيصة لكل رجل هاي ماسة عيون بيها بس اتا اعرف لبسها

Mouh Lazher

بربوشي طيب محمد لن أفهم ماذاتقصدين في هذاالمنشور

ابو يحيى العقابي جميل

ابو يحيى العقابي جميل

اعشاب الاسد هاي الصورة الك

سالم البصراوي الله عليج

اعشاب الاسد ح اسمع نصيحتك

اعشاب الاسد لا يحلو المسسسسسسسساء إلا بكي

اعشاب الاسد

اعشاب الاسد ياهلا
انتي بالدات مانسمحلكش تغيبي عليا دقيقة وحدة
ومسسسسساء ك جميل مثلك
ومعطر بالعمبر والريحان
يامسك المسسسسسسسساء

حسن الحسناوي روعهههههههههههههههههه❤❤❤

Ahmad Aburaad روعه روعه روعه

امين النجار الله عليكي
رووووووعة

خﹷٰﹷٰيآل ﹷٰﹷٰ الله الله

حسن الحسناوي ممكن سوال

هاشم العراقي

ابوعلي أبوعلي زبيدي زبيدي جميله وروعه

شاعر الحسين راقي وانته وفيي الكريم

صلاح الساعدي كلام. راقي،،

حسن الحسناوي راقيه

درب الهجر

محمد الحنين 😘😘

هِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِ

محمد الحنين 😘😘

احمد الدليمي فعلآ صدقتي

هلوســــات رجــل اي والله

ابو سلطان العطري العطري اي ولله

شذى العامري روووعه

صفاء غانم ابن القريهصفاء غانم ابن القريهشاعر الحسينشاعر الحسينSalah Nouri AL.abadiSalah Nouri AL.abadiابو محمد الزياديابو محمد الزياديعادل العتابيعادل العتابيابو محمد الزياديابو محمد الزياديرشيد الشرعرشيد الشرعشاعر الحسينشاعر الحسينشاعر الحسينشاعر الحسينابو محمد الزياديابو محمد الزيادياعشاب الاسداعشاب الاسدابن الجماعيابن الجماعيهِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِهِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِآبّن لَبّنآن ربّ آلَحقَآر‏‏هِہُ‏‏ُُآبّن لَبّنآن ربّ آلَحقَآر‏‏هِہُ‏‏ُُHussein Al sariHussein Al sariMouh LazherMouh Lazherبربوشي طيب محمدبربوشي طيب محمدابو يحيى العقابيابو يحيى العقابيابو يحيى العقابيابو يحيى العقابياعشاب الاسداعشاب الاسدسالم البصراويسالم البصراوياعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسداعشاب الاسدحسن الحسناويحسن الحسناويAhmad AburaadAhmad Aburaadامين النجارامين النجارخﹷٰﹷٰيآل ﹷٰﹷٰخﹷٰﹷٰيآل ﹷٰﹷٰحسن الحسناويحسن الحسناويهاشم العراقيهاشم العراقيابوعلي أبوعلي زبيدي زبيديابوعلي أبوعلي زبيدي زبيديشاعر الحسينشاعر الحسينصلاح الساعديصلاح الساعديحسن الحسناويحسن الحسناويدرب الهجردرب الهجرمحمد الحنين 😘😘محمد الحنين 😘😘هِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِهِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِمحمد الحنين 😘😘محمد الحنين 😘😘احمد الدليمياحمد الدليميهلوســــات رجــلهلوســــات رجــلابو سلطان العطري العطريابو سلطان العطري العطريشذى العامريشذى العامريوفهگلبعيبضحكتكروحيغروركخشمكالياسالعاگولابنادمﺁﻟﻐﺮﻳﺐالرايدتتجاهلهالغريبصدركأحضنكأبوسكملهوفةأحياناحنيترأسيمنللهﺍﻟﻌﻴﻮﻥبابوشرعتشمعهگلبيشردتشتهيانطفيتيصعدمابكبفارغأنتيعينيكحتةضوكملاكشجرهملاكيالعصفورجروحكالغرييبتعذرنيعالبيكساهريتيللزهرالمطرالحبمسافرهالقطاروجوهبيهبيةروحكشويةآلضفيړهأشدهآمآعرفهأردودغزلحلالابنموعشگالخصرعافيتيسوالفطيباموريالحلوترفهغيابكMustafaالگلبمدري_ليشتعوفكجبارها_يگلبييبساي_ايالصدگمرضيطولبحجايهاوف_يروحتيعاكولحديدتتمكيجالعجايزشحيحبطرانهينطيككفختدگالحرگاشتآگليترافة__شاعرnextback