📷 @you تعال وياك اخذني وخـــــل نروح ابعيد ونعيش الفرحه كافي وخل نعوف الهم تعبنه الوكــــــــــت والقدر بينه يدوس مجروحين احنه والجرح يلجـــــــــــ م محد بينه داري وعذبانـــــــه الحــآل والك هذا الحجي يل وحــــدك التفهم كل شي يخـون بينه لكن انه ويـــــآك ابد منخون حبنه وربك اليعلــــــــــ ـــم

@you تعال وياك اخذني وخـــــل نروح ابعيد ونعيش الفرحه كافي وخل نعوف الهم تعبنه الوكــــــــــت والقدر بينه يدوس مجروحين احنه والجرح يلجـــــــــــ م محد بينه داري وعذبانـــــــه الحــآل والك هذا الحجي يل وحــــدك التفهم كل شي يخـون بينه لكن انه ويـــــآك ابد منخون حبنه وربك اليعلــــــــــ ـــم

📷 @you  تعال وياك اخذني وخـــــل نروح ابعيد ونعيش الفرحه كافي وخل نعوف الهم تعبنه الوكــــــــــت والقدر بينه يدوس مجروحين احنه والجرح يلجـــــــــــ م محد بينه داري وعذبانـــــــه الحــآل والك هذا الحجي يل وحــــدك التفهم كل شي يخـون بينه لكن انه ويـــــآك ابد منخون حبنه وربك اليعلــــــــــ ـــم

رشيد الشرع

شاعر الحسين الك وحدك حبيبي ليك انا اعيش...ياحبي وغرامي وانته وجداني

اعشاب الاسد اللة تحت أمرك

رشيد الشرع

رشيد الشرع

رضا هاشم ال

Kiled Alirapy

تعال بواهسي توضه جميل

محمد الحنين ررروعه

امين النجار رووووووعة

يـۧفـۛدﯢٰا آڕﯢحـُلـَڪ اﭑنـ̷ۛۛـــي "̮♥️🤤،₎⇣ حًلَوٌوٌوٌ بًسِـ 😱

علي عاشور حمودي

امير الحب الله الله كلام ذهب وروعه.ومنوره

شيفيد الندم كلام جميل

هِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِ

زير سالم كلشي علي المكتوب

حـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩أَدهـ♥̨̥̬̩ أَلْط♥̨̥̬̩يبـ♥̨̥̬̩ أَلْلْه علْيگ گلْأَم أَگثـر من رأَئع

حيدر العراقي رووووعاتك

عباس الزبيدي بديت اشتاقلك يومية واحتار
واذا مايووم اسمع صوتك احزن
جبت كلبي بيدي كربته للنار
وليش بنار حبك كلبي أمن
أخاف اعيوني من الشوك تنهار
وخايف لا يجيهن يوم يبجن
ويدمع اعيوني ينزل مو دمع نار
وكل دمعه شهر من توكع اصفن

شاكر الزيدي مساء النور والورد نبع الحنان

حيدر العراقي ما اروعك احساسك

صلاح الساعدي الله. علئ. كلامج. الراقي.

رشيد الشرعرشيد الشرعشاعر الحسينشاعر الحسيناعشاب الاسداعشاب الاسدرشيد الشرعرشيد الشرعرشيد الشرعرشيد الشرعرضا هاشم الرضا هاشم الKiled AlirapyKiled Alirapyتعال بواهسي توضهتعال بواهسي توضهمحمد الحنينمحمد الحنينامين النجارامين النجاريـۧفـۛدﯢٰا آڕﯢحـُلـَڪ اﭑنـ̷ۛۛـــي "̮♥️🤤،₎⇣يـۧفـۛدﯢٰا آڕﯢحـُلـَڪ اﭑنـ̷ۛۛـــي "̮♥️🤤،₎⇣علي عاشور حموديعلي عاشور حموديامير الحبامير الحبشيفيد الندمشيفيد الندمهِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِهِمْڛآآآٺ نْآآآآعٌمْهِزير سالمزير سالمحـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩أَدهـ♥̨̥̬̩ أَلْط♥̨̥̬̩يبـ♥̨̥̬̩حـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩أَدهـ♥̨̥̬̩ أَلْط♥̨̥̬̩يبـ♥̨̥̬̩حيدر العراقيحيدر العراقيعباس الزبيديعباس الزبيديشاكر الزيديشاكر الزيديحيدر العراقيحيدر العراقيصلاح الساعديصلاح الساعديnextback