📷 @you #بعضهم غلطة ، بعضهم درس ، بعضهم ندم ، وبعضهم فرحة عمر????

@you #بعضهم غلطة ، بعضهم درس ، بعضهم ندم ، وبعضهم فرحة عمر????

وبعضهم,تخبر,راقيا,السيدات,عليهن,ان_التعامل_مع_اﻻنثى_بلطف_هو_عنوان_الرجوله,الناس,الرجل,لا,ب,متى,هي,النساء,على,وردة,قلوبنا,ينظر,يزرع,معادن,اصيل,مشغول,فجأة,طريقه,بصدق,طيبا,تكلمت,یتعآتبون,یشتآقون,یتشآجرون,ستتركه

📷 @you  #بعضهم غلطة ، بعضهم درس ، بعضهم ندم ، وبعضهم فرحة عمر????

الاسد مكى

البحر الهادى ان شاء الله فرحة عمر

عراقي غيور المحمدي صدقتي والله

احمد العراقي صح السانج ياوردة

سامي الشمري

مجهول الحب منشورج مجاي يطلع عدي ليش

مجهول الحب صح السانج

Abdelmalek Drif فمن التجارب يكسب الإنسان

سيد محسن الشرع وبعضهم ياليتك ماعرفتهم

سديم نحاس صح اكيد

الاسد مكىالاسد مكىالبحر الهادىالبحر الهادىعراقي غيور المحمديعراقي غيور المحمدياحمد العراقياحمد العراقيسامي الشمريسامي الشمريمجهول الحبمجهول الحبمجهول الحبمجهول الحبAbdelmalek DrifAbdelmalek Drifسيد محسن الشرعسيد محسن الشرعسديم نحاسسديم نحاسوبعضهمتخبرراقياالسيداتعليهنان_التعامل_مع_اﻻنثى_بلطف_هو_عنوان_الرجولهالناسالرجللابمتىهيالنساءعلىوردةقلوبناينظريزرعمعادناصيلمشغولفجأةطريقهبصدقطيباتكلمتیتعآتبونیشتآقونیتشآجرونستتركهnextback