📷 سيَأتٌيَ يَۆم ؟؟؟ سۆفَ يَقَفَ قَلُبْيَ .. ستٌخـتٌفَيَ آبْتٌسآمتٌيَ .. سۆفَ يَحٍـضٍنْنْيَ قَبْريَ .. فَيَ ڏآگ آلُيَۆم سآمحٍـۆنْيَ ..

سيَأتٌيَ يَۆم ؟؟؟ سۆفَ يَقَفَ قَلُبْيَ .. ستٌخـتٌفَيَ آبْتٌسآمتٌيَ .. سۆفَ يَحٍـضٍنْنْيَ قَبْريَ .. فَيَ ڏآگ آلُيَۆم سآمحٍـۆنْيَ ..

📷 سيَأتٌيَ يَۆم ؟؟؟ سۆفَ يَقَفَ قَلُبْيَ .. ستٌخـتٌفَيَ آبْتٌسآمتٌيَ .. سۆفَ يَحٍـضٍنْنْيَ قَبْريَ .. فَيَ ڏآگ آلُيَۆم سآمحٍـۆنْيَ .. nextback