📷 يا من تقــرأين كلماتي وتتلفتين خجـلا مـن صــدق عباراتي لا تختبئيـن مـن اشـاراتي فأنـتي مـن سكنتـي بقلبــي وملكـتـي فـؤادي وقـدرك ان اكـون عاشـق هواكي وان اصـنع كلماتي لتقــرأها شفتاكي فدعينـي اوصـف مفاتنك وحـلاكي فأنـتى اجمـل مـن رأيـت فـى حياتي ولو ان جمـالك لن تقـدر على وصـفـه عباراتي لكـني سـاجمع كلماتي وما عـرفت من اشعار ومعانـي وأتـي اليكي وانثـرها تحـت قـدماكي كـي تختاري منها ما يحلو لعيناكي وتتـركي ما بـقـى ينـاجي هـواكي فبحبـك امتلكتي حيـاتي وجعـلتيني اتنـفـس هـواكي واحتـمـي بعيناكي احـتـويتي انفـاسـي وسـرقـتي احساسي وسكنـتي بين قصـائد اشعـارى اصبحـتي شراعـي الذى ابـحر به فى نهـر عيـناكي وارسى بيـن جفناكي

يا من تقــرأين كلماتي وتتلفتين خجـلا مـن صــدق عباراتي لا تختبئيـن مـن اشـاراتي فأنـتي مـن سكنتـي بقلبــي وملكـتـي فـؤادي وقـدرك ان اكـون عاشـق هواكي وان اصـنع كلماتي لتقــرأها شفتاكي فدعينـي اوصـف مفاتنك وحـلاكي فأنـتى اجمـل مـن رأيـت فـى حياتي ولو ان جمـالك لن تقـدر على وصـفـه عباراتي لكـني سـاجمع كلماتي وما عـرفت من اشعار ومعانـي وأتـي اليكي وانثـرها تحـت قـدماكي كـي تختاري منها ما يحلو لعيناكي وتتـركي ما بـقـى ينـاجي هـواكي فبحبـك امتلكتي حيـاتي وجعـلتيني اتنـفـس هـواكي واحتـمـي بعيناكي احـتـويتي انفـاسـي وسـرقـتي احساسي وسكنـتي بين قصـائد اشعـارى اصبحـتي شراعـي الذى ابـحر به فى نهـر عيـناكي وارسى بيـن جفناكي

📷 يا من تقــرأين كلماتي وتتلفتين خجـلا مـن صــدق عباراتي لا تختبئيـن مـن اشـاراتي فأنـتي مـن سكنتـي بقلبــي وملكـتـي فـؤادي وقـدرك ان اكـون عاشـق هواكي وان اصـنع كلماتي لتقــرأها شفتاكي فدعينـي اوصـف مفاتنك وحـلاكي فأنـتى اجمـل مـن رأيـت فـى حياتي ولو ان جمـالك لن تقـدر على وصـفـه عباراتي لكـني سـاجمع كلماتي وما عـرفت من اشعار ومعانـي وأتـي اليكي وانثـرها تحـت قـدماكي كـي تختاري منها ما يحلو لعيناكي وتتـركي ما بـقـى ينـاجي هـواكي فبحبـك امتلكتي حيـاتي وجعـلتيني اتنـفـس هـواكي واحتـمـي بعيناكي احـتـويتي انفـاسـي وسـرقـتي احساسي وسكنـتي بين قصـائد اشعـارى اصبحـتي شراعـي الذى ابـحر به فى نهـر عيـناكي وارسى بيـن جفناكي

حبيبت علاوي جميل

نونة نونة راقي

حبيبت علاويحبيبت علاوينونة نونةنونة نونةnextback