📷

📷

Feker Hor رائعه

Ahmed Adel فعلا عندك حق كلام رائع. ...وخصوصا اذا فقدت الثقة فى إنسان مستحيل ان تعود كما فى البداية فإذا انكسر الشئ دل على فقدانه وعدم تواجده من بعد هذا الفقد والانكسار

Rasha Elkady الزجاج اللي يكسر ما يتصلح

بنت الشمال صح كلامك😍😍😘😉

عشقي💐 لفلسطين💐

مجروح ولي جرحني غالي علي

رورو انا روعاتك

ايهم علي صحيح ما مكسور يرجع كما كان

مجروح ولي جرحني غالي علي طيب مفهوم

قصي حسن اكيد لا يرجع الراح

عیمان Nfdgdkd کلآم صح

...... !!!!! كلام أكثر من رائع

Feker HorFeker HorAhmed AdelAhmed AdelRasha ElkadyRasha Elkadyبنت الشمالبنت الشمالعشقي💐 لفلسطين💐عشقي💐 لفلسطين💐مجروح ولي جرحني غالي عليمجروح ولي جرحني غالي عليرورو انارورو اناايهم عليايهم عليمجروح ولي جرحني غالي عليمجروح ولي جرحني غالي عليقصي حسنقصي حسنعیمان Nfdgdkdعیمان Nfdgdkd...... !!!!!...... !!!!!nextback