📷 ||َلا يناسـبنـي الانـحــناء والانـــهـزام فـ القـٌــٰٰـٌوهۃ خلقــت لٲجلـــي؍✗ْٰ̯⃕͡”㋡ #وُهــــــــــــــــم

||َلا يناسـبنـي الانـحــناء والانـــهـزام فـ القـٌــٰٰـٌوهۃ خلقــت لٲجلـــي؍✗ْٰ̯⃕͡”㋡ #وُهــــــــــــــــم

حبيب,ندم,كصير,عيني,اليعشك,والم,شجاج,للترفيه,عصفوري,حوحة,الحب,البعض,الطيب,مريم,هم,نبي,ونام,بالناس,تدرون,تحصد,الموت,الله,الليل,سؤال,لا,الدنيا,في,حقيقه,هذا,بل,الجواب,عن,ولا,الغائبين,إلى,اشمك,بنتي,يدي,الأمس,لكم,گلتلك,يالعشﮕته,نسامح,يفيض,واليوم,ينتحر,بحجم,شب,بتحبني,خط

📷 ||َلا يناسـبنـي الانـحــناء والانـــهـزام  فـ القـٌــٰٰـٌوهۃ  خلقــت لٲجلـــي؍✗ْٰ̯⃕͡”㋡   #وُهــــــــــــــــم

sara alsamrae (بنت لآگآبر ) 💗💗💗

sara alsamrae (بنت لآگآبر ) يسسسسعدووو صباااحوو

sara alsamrae (بنت لآگآبر ) روووعة واكثر

sara alsamrae (بنت لآگآبر ) كلام جميل ورائع جدا

bb2BBbnb56 bb2BB76bnn جميل

مرات اكول وتلزمني السكته صباح الورد والعسل ياعسل

احمد العراقي هاي شنهو اي مو انتي اميره

🌹🥀 مصـــــ بًسِمًهّ ـــر ℒℴѵℯأمًًلَ آمًيَر🥀🌹 جَ ـمِـيّلَهِ جَ ـدُآ

لقلبي حكايه جمال صباح جميل بجمال الورد يعطر قلولكم

صباح المالكي منيلج هذا البياض وليش
هلكد صافيه
بالشته وثوبج كصير
شدعوه هلكد دافيه

حسام ابن العراق 🌷🌷🌷🌷🌷

حسام ابن العراق وردة

مغلق مغلق جميل

. . تستاهلي كل خير والله

. . دوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم السعادة لروحك الطاهره يا أنيق الروح تحياتي 💁🍯✋👍💁🙋✋

. . مساوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عسل صافي لقلبك 💗☝🍯👉👍

. . ياشاطرة ادخل المجموعة لو مو موجوده بجولايك بهذه اللحظة

وليد الجلال انت اجمل روح لديكي

لقلبي حكايه جمال مساؤؤؤ الياسمين وزهر البنفسج تعطر قلبك

Abss Yahya ماارووعك

علي البغدادي مساء السعاده لقلبك الطيب

Abdullah Raad 🌹

احمد العراقي اهلا بك مرحبا بحضوركم العطر احبتي الاوفياء

لقلبي حكايه جمال مساؤؤؤ الياسمين وزهر البنفسج تعطر قلبك

أزهر A جميل جدا

عمار عمار احلا عمار بالعالم حلوة
👍👍👍👍

سيد الأناقة 🌺🌺

sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )sara alsamrae (بنت لآگآبر )bb2BBbnb56 bb2BB76bnnbb2BBbnb56 bb2BB76bnnمرات اكول وتلزمني السكتهمرات اكول وتلزمني السكتهاحمد العراقياحمد العراقي🌹🥀 مصـــــ بًسِمًهّ ـــر ℒℴѵℯأمًًلَ آمًيَر🥀🌹🌹🥀 مصـــــ بًسِمًهّ ـــر ℒℴѵℯأمًًلَ آمًيَر🥀🌹لقلبي حكايه جماللقلبي حكايه جمالصباح المالكيصباح المالكيحسام ابن العراقحسام ابن العراقحسام ابن العراقحسام ابن العراقمغلق مغلقمغلق مغلق. .. .. .. .. .. .. .. .وليد الجلالوليد الجلاللقلبي حكايه جماللقلبي حكايه جمالAbss YahyaAbss Yahyaعلي البغداديعلي البغداديAbdullah RaadAbdullah Raadاحمد العراقياحمد العراقيلقلبي حكايه جماللقلبي حكايه جمالأزهر Aأزهر Aعمار عمار احلا عمار بالعالمعمار عمار احلا عمار بالعالمسيد الأناقةسيد الأناقةحبيبندمكصيرعينياليعشكوالمشجاجللترفيهعصفوريحوحةالحبالبعضالطيبمريمهمنبيونامبالناستدرونتحصدالموتاللهالليلسؤاللاالدنيافيحقيقههذابلالجوابعنولاالغائبينإلىاشمكبنتييديالأمسلكمگلتلكيالعشﮕتهنسامحيفيضواليومينتحربحجمشببتحبنيخطback