📷

📷

╰⊰⊹✿ 🌼 lhen 🌼 alhnen 🌼 ✿⊹⊱╮ صباح الخير

Hani Khalil

... ... السعاده لقلبك وروحك

... ... مساؤك عطر الفل والياسمين

... ... امين ياارب العالمين

⧼м⧽⧼σ⧽⧼и⧽⧼α⧽ ❤

Hani Khalil

Hani Khalil

. . 💖💖🍁:
ربًًِيََّ🎀يََّسُِِـــــــــعًٌٌدٍٍٍ🎀قُُلََبًًٍڱ🎀 عٌٌٌسِِآ آلََسِِعٌٌآدٍٍهّّہ🎀مًًآتٌٌفُُآرقُُ🎀.حًًیآتٌٌگ
💜💜═════════💜💜💖💖

. . 💖💖🍁:
ربًًِيََّ🎀يََّسُِِـــــــــعًٌٌدٍٍٍ🎀قُُلََبًًٍڱ🎀 عٌٌٌسِِآ آلََسِِعٌٌآدٍٍهّّہ🎀مًًآتٌٌفُُآرقُُ🎀.حًًیآتٌٌگ
💜💜═════════💜💜💖💖

. . 💖💖🍁:
ربًًِيََّ🎀يََّسُِِـــــــــعًٌٌدٍٍٍ🎀قُُلََبًًٍڱ🎀 عٌٌٌسِِآ آلََسِِعٌٌآدٍٍهّّہ🎀مًًآتٌٌفُُآرقُُ🎀.حًًیآتٌٌگ
💜💜═════════💜💜💖💖

سـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍ لروحك السعاده

سـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍ مســـاء السـعـادة والمــحبة 🎋🍃

╰⊰⊹✿ 🌼 lhen 🌼 alhnen 🌼  ✿⊹⊱╮╰⊰⊹✿ 🌼 lhen 🌼 alhnen 🌼 ✿⊹⊱╮Hani KhalilHani Khalil... ...... ...... ...... ...... ...... ...⧼м⧽⧼σ⧽⧼и⧽⧼α⧽ ❤⧼м⧽⧼σ⧽⧼и⧽⧼α⧽ ❤Hani KhalilHani KhalilHani KhalilHani Khalil. .. .. .. .. .. .سـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍسـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍسـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍسـ͜͡ۦོـــ᭄࿆ــۦོـا نـ͡ꦿ᭄⃕ـ͡ۦོ᷼ـدۍnextback