📷 تعال ولاتضني عليك زعلان جاهوه الكلب من نبضه يزعل صدكني ابد ماهمني الصار ولازهره محبتك عندي. تذبل للغوالي

تعال ولاتضني عليك زعلان جاهوه الكلب من نبضه يزعل صدكني ابد ماهمني الصار ولازهره محبتك عندي. تذبل للغوالي

📷 تعال ولاتضني عليك  زعلان  جاهوه الكلب من نبضه يزعل  صدكني ابد ماهمني الصار  ولازهره محبتك عندي. تذبل  للغوالي

زهرة صباح مارووعك

ٱلمـوسًـۗـ҉ৡـۣۗـۜۘوية 🌹 حــٍ🌹ﮩ๋͜ـّلـٍـو

علاوي الحلاق ب͠ي͠ن͠ي͠ و͠ب͠ي͠ن͠گ͠ م͠آ͠ ب͠ي͠ن͠ آ͠ل͠ب͠ي͠نُ͠ ب͠ي͠نُ͠... ش͠ي͠ء م͠ن͠ آ͠ل͠ل͠آ͠ش͠ي͠ء... گ͠ق͠آ͠ف͠ ب͠ع͠د͠ آ͠ل͠ش͠ي͠ن͠... و͠م͠آ͠ ق͠ب͠ل͠ آ͠ل͠ش͠ي͠ن͠ ع͠ي͠ن͠... 💛💛💛

علاوي الحلاق ل͠ي͠س͠ت͠ آ͠ل͠رو͠ع͠ة أن͠ ت͠رى م͠ن͠ ت͠ح͠ب͠ گ͠ل͠ ي͠و͠م͠..
ل͠گ͠ن͠ أن͠ ت͠ش͠ع͠ر ب͠و͠ج͠و͠د͠ه͠ د͠آ͠ئم͠آ͠ و͠ إن͠ گ͠آ͠ن͠ ب͠ع͠ي͠د͠آ͠آ͠آ͠

علاوي الحلاق .
و͠أن͠ گ͠آ͠ن͠ آ͠ل͠و͠ص͠و͠ل͠ أل͠ي͠گِ͠ س͠ي͠ؤذ͠ي͠ن͠ي͠


ب͠ل͠غ͠ي͠ آ͠ل͠أذ͠ى أن͠ن͠ي͠ ق͠آ͠د͠م͠ و͠ت͠ع͠ط͠ري͠
.
.

علاوي الحلاق ‏إقّ͠تّ͠رّبّ͠يّ͠ أنّ͠فّ͠آّ͠سّ͠گّ͠ هّ͠ذ͠هّ͠ ظّ͠لّ͠مًّ͠آّ͠ أنّ͠ تّ͠طّ͠يّ͠رّ فّ͠يّ͠ آّ͠لّ͠هّ͠وّ͠آّ͠ء ؛ دّ͠عّ͠يّ͠نّ͠يّ͠ أسّ͠تّ͠نّ͠شّ͠قّ͠ بّ͠عّّ͠ضًّآّ͠ مّ͠نّ͠هّ͠آّ͠

علاوي الحلاق آ͠ل͠ه͠ آ͠ص͠و͠غ͠ن͠ ت͠ع͠ب͠ ع͠م͠ري͠ و͠ب͠ي͠د͠ي͠ آ͠س͠و͠ي͠ل͠چ ح͠ج͠ل͠♥️

علاوي الحلاق ي͠ق͠آ͠ل͠...
‏ل͠آ͠ ي͠م͠گ͠ن͠گ͠ آ͠ل͠ه͠رب͠ م͠ن͠ ش͠ي͠ء ي͠ع͠ي͠ش͠ ف͠ي͠ د͠آ͠خ͠ل͠گ͠..

آبـ❣ـہنـ❣ـہ آلَكـ❣ـہوتـ❣ـ قاهرهم 😋 حلـِۈۋ‏وھّ

👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘 🍒🍒ذٌوُقَ 🍒🍒🍒

👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘 💖💖رآقَيـﮯ 💖💖

سـಿـآگتفـಿـي بـಿـنفـಿـسـಿـي مـآجمـل حروفگ 👏👏👏

الشيخه هباوي صباح الورد للورد

الشيخه هباوي مبدع

الشيخه هباوي الله حلووووووووو

دلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️ راقي

دلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️ روعاتووو

علاوي الحلاق ي͠ق͠آ͠ل͠...
‏ل͠آ͠ ي͠م͠گ͠ن͠گ͠ آ͠ل͠ه͠رب͠ م͠ن͠ ش͠ي͠ء ي͠ع͠ي͠ش͠ ف͠ي͠ د͠آ͠خ͠ل͠گ͠..

علاوي الحلاق .

أم͠ـٰس͠ مَ͠ح͠د͠ ح͠چه͠ ب͠طِ͠آ͠ري͠يِ͠گ͠ ، و͠ ح͠ن͠يّ͠ت͠

ت͠خ͠يّ͠ل͠ ل͠وَ͠ ح͠چـٰو͠آ͠ ش͠ي͠صَ͠ي͠ر .. ؟

،،❀سِــلَـمًى❀،، . جميل همسك

علاوي الحلاق لِ͠ج͠س͠م͠گِ͠ عِ͠ط͠رٌ ... خَ͠ط͠ي͠رُ آ͠ل͠ن͠و͠آ͠ي͠آ͠ ...

علاوي الحلاق آ͠ل͠ه͠ آ͠ص͠و͠غ͠ن͠ ت͠ع͠ب͠ ع͠م͠ري͠ و͠ب͠ي͠د͠ي͠ آ͠س͠و͠ي͠ل͠چ ح͠ج͠ل͠♥️

علاوي الحلاق .

أم͠ـٰس͠ مَ͠ح͠د͠ ح͠چه͠ ب͠طِ͠آ͠ري͠يِ͠گ͠ ، و͠ ح͠ن͠يّ͠ت͠

ت͠خ͠يّ͠ل͠ ل͠وَ͠ ح͠چـٰو͠آ͠ ش͠ي͠صَ͠ي͠ر .. ؟

علاوي الحلاق ي͠ق͠آ͠ل͠...
‏ل͠آ͠ ي͠م͠گ͠ن͠گ͠ آ͠ل͠ه͠رب͠ م͠ن͠ ش͠ي͠ء ي͠ع͠ي͠ش͠ ف͠ي͠ د͠آ͠خ͠ل͠گ͠..

علاوي الحلاق لِ͠ج͠س͠م͠گِ͠ عِ͠ط͠رٌ ... خَ͠ط͠ي͠رُ آ͠ل͠ن͠و͠آ͠ي͠آ͠ ...

👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر 👑 ‏" اليگلّي شلُون عآفيتَك '💬💛'
" أحسَّه عليّك ينشدّني '🌸❤️'

👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر 👑 •اللّـہ̣̥ •اللّـہ̣̥

زهرة صباحزهرة صباحٱلمـوسًـۗـ҉ৡـۣۗـۜۘوية 🌹ٱلمـوسًـۗـ҉ৡـۣۗـۜۘوية 🌹علاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقآبـ❣ـہنـ❣ـہ آلَكـ❣ـہوتـ❣ـ قاهرهم 😋آبـ❣ـہنـ❣ـہ آلَكـ❣ـہوتـ❣ـ قاهرهم 😋👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘👑فُـرأّشهّـ😍 دِيّےـٱلَئ😘سـಿـآگتفـಿـي بـಿـنفـಿـسـಿـيسـಿـآگتفـಿـي بـಿـنفـಿـسـಿـيالشيخه هباويالشيخه هباويالشيخه هباويالشيخه هباويالشيخه هباويالشيخه هباويدلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️دلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️دلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️دلوعه وكلمتها مسموعه 😌 🇯🇴مـذهّلَهّ❣️علاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاق،،❀سِــلَـمًى❀،، .،،❀سِــلَـمًى❀،، .علاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاقعلاوي الحلاق👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر  👑👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر 👑👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر  👑👑بـಿـنت آلآگآبـಿـر 👑nextback