📷 😔💔 #prince👀

😔💔 #prince👀

ليس,يا,الحب,الدنيا,قلبي,مثل,ك,ما,على,احبك,التمثيل,الابتعاد,عيون,خلك,رباه,انتبه,فكرت,راحتك,بساع,نضحك,شكو,ضاع,يالبعت,مشتاقين,أشبه,ﭼن,لٱ,بالكذب,ايي,مشكوله,جناحك,حضره,شلم,سابقى,كمريض,ويرحل,مبينه,يفترك,طلعتة,طيحتنه,بالجريمه

📷 😔💔 #prince👀

🌸NaLeeN🌸 🌹 لقلبك السعادة

sho shoالاسطؤره الاسطؤره 🌷🌷

sho shoالاسطؤره الاسطؤره 🌷🌷

sho shoالاسطؤره الاسطؤره 🌷🌷

خ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣܔܔ ૣ̷ـ᪳ﮧ͢ر ___مســــــآاااء_آلُقلُۆبْ_آلُرٍآئعٍةّ
مسـُآُاااء_نْبْضآتٌ_آلُقلُۆبْ_آلُمِشُغۆفَةّ_بْحٍبْ_آلُلُهِ
مسائكـــمْ_دعواْتُ_مسُستَجْابًة
اْسَال_اْلله_اَنَ_يَحَمَيَكَمَ_وًّيَمَلَأ_قََلَبَكَمَ_سَعَاَدَة
مســــــــُآء_آلُۆرٍدِ_ۆآلُرٍيَحٍآنْ_آذِآ_فَآح
مســــــــُآُاااء_يَبْدِأ_بطيبة_قلوبكم___

* * 💜

* * 💜

* * 💜

* * 💜💜

* * 💜

* * 💜

* * 💜

* * 💜💜

* * 💜💜

* * 💞💞

* * حلاتك

🌸NaLeeN🌸 🌹🌸NaLeeN🌸 🌹sho shoالاسطؤره الاسطؤرهsho shoالاسطؤره الاسطؤرهsho shoالاسطؤره الاسطؤرهsho shoالاسطؤره الاسطؤرهsho shoالاسطؤره الاسطؤرهsho shoالاسطؤره الاسطؤرهخ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣܔܔ ૣ̷ـ᪳ﮧ͢رخ̷ـ᪳ﮧ͢ܔܔطلܔܔ᪳ﮧ͢ܔيܔلܔܔૣܔܔ ૣ̷ـ᪳ﮧ͢ر* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *ليسياالحبالدنياقلبيمثلكماعلىاحبكالتمثيلالابتعادعيونخلكرباهانتبهفكرتراحتكبساعنضحكشكوضاعيالبعتمشتاقينأشبهﭼنلٱبالكذباييمشكولهجناحكحضرهشلمسابقىكمريضويرحلمبينهيفتركطلعتةطيحتنهبالجريمهnext