📷 ღツ قالتـﮧ ان #الفـقـدان لأ يـﮧـألــم . . ثــمّ #بـــﮧکـــت .. 🙂

ღツ قالتـﮧ ان #الفـقـدان لأ يـﮧـألــم . . ثــمّ #بـــﮧکـــت .. 🙂

وانت,الأنثى,ﻓﻘﻂ,الانثى,دموع,لشقيقتك,بﮧکت,معرفة_الوقت,الفقدان

📷 ღツ   قالتـﮧ  ان #الفـقـدان  لأ  يـﮧـألــم  .  .   ثــمّ  #بـــﮧکـــت  ..  🙂

وَِّســــيِّمَ .. يســــعـد صـــباحك 🌺🌺🌺

وَِّســــيِّمَ .. وين المشكلة؟ العالم كلها بتبكي!

بنت ارزة لبنان RK صح

ابن اليمن الحر أنِ̯͡تٌـ̯͡ــʸ̯͡ᵒ̯͡ᵘ̯͡ــيَِّ̯͡ رٍأّأّأّقُيِّــةّ کْعٌأّآدٍتٌـکْ بًنِشُــ✍ـرکْ 🎀

انَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَ 🌹🌹🌹🌹🌹

انَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَ جميل

عمارعمار احلا عمار بالعالم

القيصر نشأت المصري

سۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃 الله يسعدك ويسعد ايامك كلها

Lara Ahmed لقلبك السعادة ولرؤؤحك الجميلة ياقمر 💕💕💕💕💕💕💕

حموديي كيفك و هلا

Nejib Ben Mahmoud اصعب وجع للقلب سلامتك

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠ ✍🏻✍🏻✍🏻كلام جميل ✍🏻✍🏻
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻 مـَسّـِآء الـخّـيًــر

وَِّســــيِّمَ ..وَِّســــيِّمَ ..وَِّســــيِّمَ ..وَِّســــيِّمَ ..بنت ارزة لبنان RKبنت ارزة لبنان RKابن اليمن الحرابن اليمن الحرانَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَانَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَانَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَانَيـﮯقًهہ الُحُرَوَفَعمارعمار احلا عمار بالعالمعمارعمار احلا عمار بالعالمالقيصر نشأت المصريالقيصر نشأت المصريسۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃سۣۗـۙـلَـمۣۗـۙى 🌸🍃Lara AhmedLara Ahmedحموديي كيفك و هلاحموديي كيفك و هلاNejib Ben MahmoudNejib Ben Mahmoud☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠☜☜( ضّـــ⚔️ـــــلال ⚔️أَّس̯͡ہـــــــيفِّ⚔️ ☠☬☠☬☠☬☠وانتالأنثىﻓﻘﻂالانثىدموعلشقيقتكبﮧکتمعرفة_الوقتالفقدانnextback