📷

📷

Ahmed Iraq❤💘36 تحيه 💫من القلب 💫معطره💫🍃 بكل 💫ما يحمله💫 هذا 💫الكون🌹جًوًرًيًهً لًعًطًرًكً🌹
🍃🌹رُبِيّ يّسُـــــــــعًدٍ, قلبٍڱ🌹🍃

Ahmed Iraq❤💘36 🌸🎋 بًِْـًِْآقَُِآتٌٍّ مَُنٍِْ آلٍَُۆرِدِِِ مَُعًٌطًٍّرِه🎋🌸
🌸🎋بًِْعًٌبًِْق َُِآلٍَُزٍهًِِوُِرِ تٌٍّهًِِدِِِىٍَِّ لَأّآنٍِْفًَِّآَّسّك 🎋🌸

العراقي العراقي السعادة على قلبج ياراااقيه

العراقي العراقي أي وآلله صح لسانج

قدر محتوم الفرح لرؤحك

قدر محتوم فعلأ واقع مؤلم

⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹 ﺣُﺮﻭﻓِــﮓٍ🍃 🌸🦋ﺟَﻤﻴــــﻠﺔٌ🍃 🌸🦋ﻭﺭﺃﺃﺃﺋﻌـــــــــــــﺔ
ﮔﺠٍﻤِﺂﻝُ🍃🌸🦋 ﺭٍﯙﺣٍﮓ

Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36العراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقيقدر محتومقدر محتومقدر محتومقدر محتوم⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹nextback