📷

📷

Ahmed Iraq❤💘36 تحيه 💫من القلب 💫معطره💫🍃 بكل 💫ما يحمله💫 هذا 💫الكون🌹جًوًرًيًهً لًعًطًرًكً🌹
🍃🌹رُبِيّ يّسُـــــــــعًدٍ, قلبٍڱ🌹🍃

Ahmed Iraq❤💘36 🌸🎋 بًِْـًِْآقَُِآتٌٍّ مَُنٍِْ آلٍَُۆرِدِِِ مَُعًٌطًٍّرِه🎋🌸
🌸🎋بًِْعًٌبًِْق َُِآلٍَُزٍهًِِوُِرِ تٌٍّهًِِدِِِىٍَِّ لَأّآنٍِْفًَِّآَّسّك 🎋🌸

العراقي العراقي كلام راااقي وجميل

العراقي العراقي صح لسانج ياذهب

⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹 🎋 *´¨)🎋🍁
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•`👏👏☔🎋
             🌹 حُّـــرَُوَُفََڳِّ  🌹
        🌹   ڳِّ  بِّأُقًًةِ. من وَُرَُرَُدٍِ 🌹
   🌹 مہٌـثَُـقًًلُةِ بِّْعًبِّـيَّـرَُ أُحُّڛًِأُڛًِڳِّ 🌹
         🌹 .دٍِأُمہٌ نہَبِّضًُڳِّ بُِّهہذٍَأُ 🌹  
               🌹  أُلُجٌْمہٌأُلُ🌹
                     🌹 🌹

Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36Ahmed Iraq❤💘36العراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقيالعراقي العراقي⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹⚘⚘⚘عنيده⚘⚘ 🌹🌹وكلامي ماعيد🌹🌹🌹nextback