📷 ‏اللهم ٱني ٱستودعك ٱموري كلها نفسي .. قلبي .. عقلي .. ديني .. عرضي صحتي .. مستقبلي .. رزقي .. توفيقي و خاتمتي فيارب وفقني لما تحبه و ترضاه

‏اللهم ٱني ٱستودعك ٱموري كلها نفسي .. قلبي .. عقلي .. ديني .. عرضي صحتي .. مستقبلي .. رزقي .. توفيقي و خاتمتي فيارب وفقني لما تحبه و ترضاه

📷 ‏اللهم ٱني ٱستودعك ٱموري كلها نفسي .. قلبي .. عقلي .. ديني .. عرضي صحتي .. مستقبلي .. رزقي .. توفيقي و خاتمتي فيارب وفقني لما تحبه و ترضاه

لغتي صمتي امين

لغتي صمتيلغتي صمتيnextback