📷 صباح الروقان والهدوء والطمأنينة

صباح الروقان والهدوء والطمأنينة

📷 صباح الروقان والهدوء والطمأنينة

بـِـنــــتُ آلجَــنــرآل -آذٌآ عَطٌـشّ قَلَبّـكَ فُلَآ تُسًـقَهِ آلَآ بّـآلَقَرَآنٌ وُآذٌآ آسًـتُوُحًـشّ فُلَآ تُؤنٌسًـهِ آلَآ بّـذٌكَرَ آلَرَحًـمِـنٌ فُمِـنٌ آوُى آلَى آلَلَهِ آوُآهِ وُمِـنٌ فُوُض آمِـرَهِ آلَى آلَلَهِ 🍃🕊كَفُآهِ                                          
آرَيّحًـوُآ مِـسًـآمِـعَكَمِ وُقَلَوُبّـكَمِ ،

#تُلَآوُة_خٌـآشّـعَة
#صِـبّـآحًـكَمِ_مِـعَطٌـرَ_بّـذٌكَرَ_آلَلَهِ 🙏

https://youtu.be/-NXONiOtQYE

⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ 🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہ مـًًًًًًًًًًـًًًًًًًًًٍٍسـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍاء❤الـًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍٍورد
⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ ⚘ٍ⚘ٍ⚘
مـًًًًًًًًًًـًًًًًًًًًٍٍسـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍاء❤الـًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍٍورد
⚘ٍ⚘ٍ⚘ٍ ⚘ٍ⚘ٍ⚘
مـًًًًًًًًًًـًًًًًًًًًٍٍسـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍاء❤الـًًًًًًًًًًٍـًًًًًًًًًٍٍـًًًًًًًًٍٍٍـًًًًًًًٍٍٍٍـًًًًًًٍٍٍٍٍـًًًًًٍٍٍٍٍٍـًًًًٍٍٍٍٍٍٍـًًًٍٍٍٍٍٍٍٍـًًٍٍٍٍٍورد

ملكة نفسي

ملكة نفسي مًسِـأّء...............
🌹 🌸أّلَنِوٌر🌸🌹
🌼 🌸وٌأّلَسِـروٌر🌸🌼
🌿 🌸مًسِـأّء🌸🌿
🍁 🌸أّلَمًحًبًهّـ🌸🍁
💕🌸 أّلَطِيِّبًهّـ🌸💕

ملكة نفسي مًسِـأّء...............
🌹 🌸أّلَنِوٌر🌸🌹
🌼 🌸وٌأّلَسِـروٌر🌸🌼
🌿 🌸مًسِـأّء🌸🌿
🍁 🌸أّلَمًحًبًهّـ🌸🍁
💕🌸 أّلَطِيِّبًهّـ🌸💕

ملكة نفسي مًسِـأّء...............
🌹 🌸أّلَنِوٌر🌸🌹
🌼 🌸وٌأّلَسِـروٌر🌸🌼
🌿 🌸مًسِـأّء🌸🌿
🍁 🌸أّلَمًحًبًهّـ🌸🍁
💕🌸 أّلَطِيِّبًهّـ🌸💕

... ؟؟؟ صباح النور والسرور

بـِـنــــتُ آلجَــنــرآلبـِـنــــتُ آلجَــنــرآل⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ  🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہ⇣ فۣۗہرآشۣۗہهۣۗہ 🦋⇣ • ⇣ 🦋جۣۗہوۣلَآيۣۗہكۣۗہملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسيملكة نفسي... ؟؟؟... ؟؟؟nextback