📷

📷

H مازن M الحنين راقية احساسك

علي البغدادي صباح الياسمين

حسين الامير روِوِعٌأّتّجِ غٌلَأّ

ملك الصمت من حقك

آبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـ صٌبِأّحٌ أّلَوِردِ أّلَجِوِريِّ

🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻 صبحك ورد

ربما نلتقي يسعدك ربي اختي

زهرة 💗 اللوتس💓 صباح الورد

زهرة 💗 اللوتس💓 راااقيه

جعفر السماوي لقلبج المحبه والسرور والسعادة

جعفر السماوي صباح الخير والهنا والسعادة عليج

حسين الصافي اكو أصدقاء

حسين الصافي جميل

نُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُ صباحكم_ورد
صباح السعد والشهد ..

سلام النجفي

سلام النجفي

💜الشاعر العراقي💜 الله موجود وياخذ حقك

H       مازن M    الحنينH مازن M الحنينعلي البغداديعلي البغداديحسين الاميرحسين الاميرملك الصمتملك الصمتآبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـآبـಿـو كـ❣ـہيـ,ـآنـ,ـ🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻🎻-🔈(ص͠آ͠ف͠ي͠ آ͠ل͠و͠د͠ )🔊-🎻ربما نلتقيربما نلتقيزهرة 💗 اللوتس💓زهرة 💗 اللوتس💓زهرة 💗 اللوتس💓زهرة 💗 اللوتس💓جعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويجعفر السماويحسين الصافيحسين الصافيحسين الصافيحسين الصافينُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُنُـ‘ـُديُـ‘ـُمُـ‘ ٱلُـ‘ـُروٌحُـ‘ـُسلام النجفيسلام النجفيسلام النجفيسلام النجفي💜الشاعر العراقي💜💜الشاعر العراقي💜nextback