📷 🍃@you🍃 نِحٌنِ نِګتّبِ وِغٌيِّرنِأّ يِّقِرأ نِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ دِأّخَلَنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ خَوِأّطّرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِلَوِبِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَنِ أّروِأّحٌنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَشٍأّعٌرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ أّحٌَّسأَّّسنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِهِر زِّمَأّنِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ هِوِأّجَِّسنِأّ فِّلَيَِّّستّ ګلَ ګتّأّبِتّنِأّ وِأّقِعٌنِأّ مَمَګنِ وِأّقِعٌنِأّ أّمَر مَمَأّ نِګتّبِ وِلَګنِ يِّصٌيِّبِنِأّ بِعٌض مَأّنِګتّبِ وِګلَ مَنِ يِّقِرأ يِّصٌيِّبِهِ شٍيِّء مَنِهِأّ لَګنِ حٌيِّأّتّنِأّ مََّستّمَرةّ بِمَرهِأّ وِحٌلَوِهِأّ َّستّمَضيِّ وِنِمَضيِّ وِنِصٌبِحٌ ذّګرى لَمَنِ قِرأ وِشٍعٌر بِجِزِّء مَمَأّنِشٍعٌر لَګنِ لَأّ أّحٌدِ يِّشٍعٌر بِمَأّ يِّصٌيِّبِ غٌيِّرهِ أّمَأّنِيِّنِأّ أّنِ نِګوِنِ ذّګرى جِمَيِّلَةّ وِبَِّسمَةّ حٌلَوِةّ عٌلَى شٍفِّأّهِ مَنِ قِرأ نِحٌنِ لَأّنِقِصٌدِ أّنِ نِجِرحٌ أّنَِّسأّنِ ګنِأّ وِګأّنِ لَنِأّ ګلَ شٍيِّء،بِحٌيِّأّتّنِأّ لَګنِ هِذّهِ أّلَحٌيِّأّةّ تّجِبِرنِأّ عٌلَى مَأّلَأّنِحٌبِ وِأّلَقِلَمَ يِّګتّبِ وِهِوِأّ يِّنِزِّفِّ حٌزِّنِأّ وِحٌبِرهِ أّصٌبِحٌ مَنِ دِمَ جِرأّحٌأّتّنِأّ دِمَتّمَ بَِّسعٌأّدِةّ يِّأّمَنِ تّقِرأوِوِنِ حٌروِفِّنِأّ 🥀بِعٌثّرةّ قِلَمَيِّ َّسلَأّمَ أّلَروِحٌ🥀 . .

🍃@you🍃 نِحٌنِ نِګتّبِ وِغٌيِّرنِأّ يِّقِرأ نِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ دِأّخَلَنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ خَوِأّطّرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِلَوِبِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَنِ أّروِأّحٌنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَشٍأّعٌرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ أّحٌَّسأَّّسنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِهِر زِّمَأّنِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ هِوِأّجَِّسنِأّ فِّلَيَِّّستّ ګلَ ګتّأّبِتّنِأّ وِأّقِعٌنِأّ مَمَګنِ وِأّقِعٌنِأّ أّمَر مَمَأّ نِګتّبِ وِلَګنِ يِّصٌيِّبِنِأّ بِعٌض مَأّنِګتّبِ وِګلَ مَنِ يِّقِرأ يِّصٌيِّبِهِ شٍيِّء مَنِهِأّ لَګنِ حٌيِّأّتّنِأّ مََّستّمَرةّ بِمَرهِأّ وِحٌلَوِهِأّ َّستّمَضيِّ وِنِمَضيِّ وِنِصٌبِحٌ ذّګرى لَمَنِ قِرأ وِشٍعٌر بِجِزِّء مَمَأّنِشٍعٌر لَګنِ لَأّ أّحٌدِ يِّشٍعٌر بِمَأّ يِّصٌيِّبِ غٌيِّرهِ أّمَأّنِيِّنِأّ أّنِ نِګوِنِ ذّګرى جِمَيِّلَةّ وِبَِّسمَةّ حٌلَوِةّ عٌلَى شٍفِّأّهِ مَنِ قِرأ نِحٌنِ لَأّنِقِصٌدِ أّنِ نِجِرحٌ أّنَِّسأّنِ ګنِأّ وِګأّنِ لَنِأّ ګلَ شٍيِّء،بِحٌيِّأّتّنِأّ لَګنِ هِذّهِ أّلَحٌيِّأّةّ تّجِبِرنِأّ عٌلَى مَأّلَأّنِحٌبِ وِأّلَقِلَمَ يِّګتّبِ وِهِوِأّ يِّنِزِّفِّ حٌزِّنِأّ وِحٌبِرهِ أّصٌبِحٌ مَنِ دِمَ جِرأّحٌأّتّنِأّ دِمَتّمَ بَِّسعٌأّدِةّ يِّأّمَنِ تّقِرأوِوِنِ حٌروِفِّنِأّ 🥀بِعٌثّرةّ قِلَمَيِّ َّسلَأّمَ أّلَروِحٌ🥀 . .

📷 🍃@you🍃 نِحٌنِ نِګتّبِ وِغٌيِّرنِأّ يِّقِرأ  نِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ دِأّخَلَنِأّ  وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ خَوِأّطّرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِلَوِبِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَنِ أّروِأّحٌنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ مَشٍأّعٌرنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ أّحٌَّسأَّّسنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ قِهِر زِّمَأّنِنِأّ وِنِګتّبِ أحٌيِّأّنِأًّ مَنِ هِوِأّجَِّسنِأّ فِّلَيَِّّستّ ګلَ ګتّأّبِتّنِأّ وِأّقِعٌنِأّ مَمَګنِ وِأّقِعٌنِأّ أّمَر مَمَأّ نِګتّبِ وِلَګنِ يِّصٌيِّبِنِأّ بِعٌض مَأّنِګتّبِ وِګلَ مَنِ يِّقِرأ يِّصٌيِّبِهِ شٍيِّء مَنِهِأّ لَګنِ حٌيِّأّتّنِأّ مََّستّمَرةّ بِمَرهِأّ وِحٌلَوِهِأّ َّستّمَضيِّ وِنِمَضيِّ وِنِصٌبِحٌ ذّګرى لَمَنِ قِرأ وِشٍعٌر بِجِزِّء مَمَأّنِشٍعٌر لَګنِ لَأّ أّحٌدِ يِّشٍعٌر بِمَأّ يِّصٌيِّبِ غٌيِّرهِ أّمَأّنِيِّنِأّ أّنِ نِګوِنِ ذّګرى جِمَيِّلَةّ وِبَِّسمَةّ حٌلَوِةّ عٌلَى شٍفِّأّهِ مَنِ قِرأ نِحٌنِ لَأّنِقِصٌدِ أّنِ نِجِرحٌ أّنَِّسأّنِ  ګنِأّ وِګأّنِ لَنِأّ ګلَ شٍيِّء،بِحٌيِّأّتّنِأّ لَګنِ هِذّهِ أّلَحٌيِّأّةّ تّجِبِرنِأّ عٌلَى مَأّلَأّنِحٌبِ وِأّلَقِلَمَ يِّګتّبِ وِهِوِأّ يِّنِزِّفِّ حٌزِّنِأّ  وِحٌبِرهِ أّصٌبِحٌ مَنِ دِمَ جِرأّحٌأّتّنِأّ دِمَتّمَ بَِّسعٌأّدِةّ يِّأّمَنِ تّقِرأوِوِنِ حٌروِفِّنِأّ 🥀بِعٌثّرةّ قِلَمَيِّ َّسلَأّمَ أّلَروِحٌ🥀   .  .

shaam🌹🌹 ashaam22 ابداع متواصل

shaam🌹🌹 ashaam22 رووووووعاتك

shaam🌹🌹 ashaam22 تحيه لماخطه قلمك عاشت ايدك غلا

حلا احمدحبيبي 🌸🌸🌸🌸🌸
رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعـــــــــــ‌ـۧـಿـــﮧﮥ‌‌‍‌.❀.

حلا احمدحبيبي 🌸🌸🌸🌸🌸
رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعـــــــــــ‌ـۧـಿـــﮧﮥ‌‌‍‌.❀.

حلا احمدحبيبي 🌸🌸🌸🌸🌸
رؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعـــــــــــ‌ـۧـಿـــﮧﮥ‌‌‍‌.❀.

صاحبة القلم الذهبي الجزائ

رذاذ االمطر صباحك قلبي الذي احبك
وعيني التي تعشق رؤياك
ونفسي المتيمه بحبك
صباحك سعيد ك قربك
جميل ك بسمتك
جنه ك طيبه قلبك
صباحي انت 😍💘❤️

هزاد علي للـصبآح رسـآله ، تعـني .....*
- أنـسى حزنـاً مضـى بألأمس ،
وعـش يومـاً جـميلاً !
صـبآح ألأمـل

أمل حياتي يسعد صباحك صباح الورد

مسلمه وافتخر بحجابي 😊 راقيه حروفك أخي

⚡⚡نِسِـمًةّ🍃 أّلَبًحًر⚡⚡ نِسِـمًةّ أّلَبًحًر روووووووعاتك دام نبض قلمك الراقي
🌹🌹🌹🌹🌹

صاحبة القلم الذهبي الجزائ

صاحبة القلم الذهبي الجزائ

سلام الروح ك مرورك الارقى والاجمل
من منابع رقيكم ابداعي انتم الاصل والقدوة
انرتي واكثر بجمال مرورك العطر

.

╰⊰⊹✿ بوحي همس ✿⊹⊱╮ راقية حروووفك واكثر
ابدعت بطرحك..

سلام الروح

حنين 💎القلب

🎵 سحابه يسعدك

Hanin el maaday روووعة حروفك

shaam🌹🌹 ashaam22shaam🌹🌹 ashaam22shaam🌹🌹 ashaam22shaam🌹🌹 ashaam22shaam🌹🌹 ashaam22shaam🌹🌹 ashaam22حلا احمدحبيبيحلا احمدحبيبيحلا احمدحبيبيحلا احمدحبيبيحلا احمدحبيبيحلا احمدحبيبيصاحبة القلم الذهبي الجزائ صاحبة القلم الذهبي الجزائ رذاذ االمطررذاذ االمطرهزاد عليهزاد عليأمل حياتيأمل حياتيمسلمه وافتخر بحجابي 😊مسلمه وافتخر بحجابي 😊⚡⚡نِسِـمًةّ🍃 أّلَبًحًر⚡⚡ نِسِـمًةّ أّلَبًحًر⚡⚡نِسِـمًةّ🍃 أّلَبًحًر⚡⚡ نِسِـمًةّ أّلَبًحًرصاحبة القلم الذهبي الجزائ صاحبة القلم الذهبي الجزائ صاحبة القلم الذهبي الجزائ صاحبة القلم الذهبي الجزائ سلام الروحسلام الروح╰⊰⊹✿ بوحي همس ✿⊹⊱╮╰⊰⊹✿ بوحي همس ✿⊹⊱╮سلام الروحسلام الروححنين 💎القلبحنين 💎القلب🎵 سحابه🎵 سحابهHanin el maadayHanin el maadaynextback