📷 😔♥😢 #prince👀

😔♥😢 #prince👀

ليس,يا,الحب,الدنيا,قلبي,مثل,ك,ما,على,احبك,التمثيل,الابتعاد,عيون,خلك,رباه,انتبه,فكرت,راحتك,بساع,نضحك,شكو,ضاع,يالبعت,مشتاقين,أشبه,ﭼن,لٱ,بالكذب,ايي,مشكوله,جناحك,حضره,شلم,سابقى,كمريض,ويرحل,مبينه,يفترك,طلعتة,طيحتنه,بالجريمه

📷 😔♥😢 #prince👀

؟؟؟؟!!!!! ؟؟؟؟؟!!!!! جميل

؟؟؟؟!!!!! ؟؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟!!!!! ؟؟؟؟؟!!!!!ليسياالحبالدنياقلبيمثلكماعلىاحبكالتمثيلالابتعادعيونخلكرباهانتبهفكرتراحتكبساعنضحكشكوضاعيالبعتمشتاقينأشبهﭼنلٱبالكذباييمشكولهجناحكحضرهشلمسابقىكمريضويرحلمبينهيفتركطلعتةطيحتنهبالجريمهnextback