📷 @you #يآآآرب👐❤

@you #يآآآرب👐❤

أمل,يآرب,آلقلب,آلحيآة,يآارب,فآعفوك,آلدعآء,اللهم,ربي,الخير,أبسط,أحد,عرفه,خلقك,بقربك,حيآتنا

📷 @you #يآآآرب👐❤

مجروح بئحزاني امين

الوردة البيضاء

مجروح بئحزانيمجروح بئحزانيالوردة البيضاءالوردة البيضاءأمليآربآلقلبآلحيآةيآاربفآعفوكآلدعآءاللهمربيالخيرأبسطأحدعرفهخلقكبقربكحيآتناnextback