📷 @you انا من #تراب و انت من #تراب √√ وهل تضن ان #التراب انواع او مركات #لتكبر ...؟؟!

@you انا من #تراب و انت من #تراب √√ وهل تضن ان #التراب انواع او مركات #لتكبر ...؟؟!

أسفي,الحية,دفنت,اغلب,متغيرين,مغرورين,متڪبرين,بماي,متكبرين,مايدرون,سراب,شاب,ماركه,ا,فينا,وشجاني,خبط_عشواء,صدق_عطاء,داهية_وغثاء,الساحر_جاء,سبحان,خاطرة,الغرور,ﻣ,ج,قشر,شباج,وفيه,,بخيباته,الصديق,من,سعيد,صدق,في,الورد,الوطن,كن,يوم,مثل,ك,ستذوب,كتاب,للناس,ليس,الساحر,قال,راقت_لي,أحسن,التواضع,الدمع,ﺗﻮﺍﺩﻋﻨﻪ,ﺍﻟﻠﻪ_ﻭﻳﺎﻙ,ﺍﻟﺴﺒﻊ,عذاب,العيد,اموت,بداعتي,بعيد,منهم,الجروح,صدري,طاب,وحيد,ضباب,منافقين,اشمن,إدفنهم,اللهم,القلوب,الدنيا,أمل,حكمه,لابد,شيب,عزيز,وترجع,يغتر,غادر,الروح_تصعد_للسماء,والجسم_يدفن,بمخك,ماضايعه,الجايعه,والو,الحياة,حكمة,الناس,صباح,عين,مات,أبي,لا,س,الجنه,كل,انا,التراب,تراب

📷 @you انا من #تراب و انت من #تراب √√ وهل تضن ان #التراب انواع او مركات #لتكبر ...؟؟!

Masaa 🌹🌹 ابدعت وتآلقت بالنشر سلمت اناملك الرقيقه بما خطت من حروف رقيقه

زهرة الياسمين صباح الأنوار

زهرة الياسمين صدقت كلام ذهب 🌹 أحسنت الاختيار

Masaa 🌹🌹Masaa 🌹🌹زهرة الياسمينزهرة الياسمينزهرة الياسمينزهرة الياسمينأسفيالحيةدفنتاغلبمتغيرينمغرورينمتڪبرينبمايمتكبرينمايدرونسرابشابماركهافيناوشجانيخبط_عشواءصدق_عطاءداهية_وغثاءالساحر_جاءسبحانخاطرةالغرورجقشرشباجوفيهبخيباتهالصديقمنسعيدصدقفيالوردالوطنكنيوممثلكستذوبكتابللناسليسالساحرقالراقت_ليأحسنالتواضعالدمعﺗﻮﺍﺩﻋﻨﻪﺍﻟﻠﻪ_ﻭﻳﺎﻙﺍﻟﺴﺒﻊعذابالعيداموتبداعتيبعيدمنهمالجروحصدريطابوحيدضبابمنافقيناشمنإدفنهماللهمالقلوبالدنياأملحكمهلابدشيبعزيزوترجعيغترغادرالروح_تصعد_للسماءوالجسم_يدفنبمخكماضايعهالجايعهوالوالحياةحكمةالناسصباحعينماتأبيلاسالجنهكلاناالترابترابnextback