📷 you@ ‏مــاذا عــــنّ حــــالك؟. - لاأعلــــم شــــي ســــوا انــي لســــتُ عــــلى مايُــرام و لاأعــرف مــــن انــــا

you@ ‏مــاذا عــــنّ حــــالك؟. - لاأعلــــم شــــي ســــوا انــي لســــتُ عــــلى مايُــرام و لاأعــرف مــــن انــــا

📷 you@ ‏مــاذا عــــنّ حــــالك؟. - لاأعلــــم شــــي ســــوا انــي لســــتُ عــــلى مايُــرام و لاأعــرف مــــن انــــا nextback