📷 @you #بــــــــــــــــــــسك ياكلب #ماشـــــــــــــــــــــــفت غير الغش التبنيله عمر بسنينك يفلش 💔 #أي_والله

@you #بــــــــــــــــــــسك ياكلب #ماشـــــــــــــــــــــــفت غير الغش التبنيله عمر بسنينك يفلش 💔 #أي_والله

احبك,احلف,شحلف,تحبني,اقنعني,مهلك,احجي,صدگ_تووجع,واقع_حال,أل,ألتغ,أحبك,احچي,ماشفت,لومن,أي_والله,صافن,دخان,وأتلذذ,بال,الحزن,هوه,مدري,العافيه,ﺭﻳﺖ,وانه,بسك,التابوت,هاي_توجع,تركض,أبقى,أريد,حجيه,ﺃﻣﻨﻴﺘﻲ,لليوم,أرجع,ماميت,بنعشي,امبلل,وماشفت,يهدهه,أزغيرون

📷 @you #بــــــــــــــــــــسك ياكلب  #ماشـــــــــــــــــــــــفت غير الغش التبنيله عمر بسنينك يفلش 💔                  #أي_والله

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀 روِوِوِعٌهِ

علوش الموسوي رررؤؤؤعة

علوش الموسوي فعلا كلام رائع جدا

احمد المعموري حلوووو

منتظر احمد حلو

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀علوش الموسويعلوش الموسويعلوش الموسويعلوش الموسوياحمد المعمورياحمد المعموريمنتظر احمدمنتظر احمداحبكاحلفشحلفتحبنياقنعنيمهلكاحجيصدگ_تووجعواقع_حالألألتغأحبكاحچيماشفتلومنأي_واللهصافندخانوأتلذذبالالحزنهوهمدريالعافيهﺭﻳﺖوانهبسكالتابوتهاي_توجعتركضأبقىأريدحجيهﺃﻣﻨﻴﺘﻲلليومأرجعماميتبنعشيامبللوماشفتيهدههأزغيرونnextback