📷 @you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

@you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

حلال,ﻣﻠﻴﺖ,حرام,تعبان,أجابة,فكانت,من,لا,الفلاح,ياصاح,لاتعتب,مثل,مو,غيره,اني,مختنك,احترك,عشگ,وفه,ماذا,انا,وداعتك,تفاحتك,الله,وحده,عمري,اذا,المدير,ابجي,دنياي,ساعتك,آنهہ,شحدهہ,إلهي,ولا,بس,الهي,فكيف,چا,ع,ما,أحيانا,هم,اهل,كلمه,محيره,تعشك,مابيهم,حقيقة,في,شكرا,لو,چنهه

📷 @you #لو ادري بيه تموت..  واني بحضنه #   ليهسه جا ضليت...  جثه #ابطنه

َنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َء أّلَلَهِ عٌلَيِّګ

محمد عيدان مؤلم

نـ♥ـوٌر نوارة حلوين

#عســـوله جمـال اوف عليكم العباس اندعولي اجيب بسلامه اني وبنتي 😢

أمير احمد توجع

هيبة الشاهينة مؤلم

Haji almashat ليش الناس تموت مره وأنا اموت مرتين الناس تعيش مره وأنا اعيشك مرتين

بنت بلادي اذاماتت الام الله موجود

RASOOL AL_ALLAK IRAOl اكو أحن من ام هوه يتكفله

دآنيآل آلعرآقي الله عليك

حن وانة حن اويلي

َنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َءَنــۧازﯛڪـيــِْهہ ة | 💛🐥 َءمحمد عيدانمحمد عيداننـ♥ـوٌر نوارةنـ♥ـوٌر نوارة#عســـوله جمـال#عســـوله جمـالأمير احمدأمير احمدهيبة الشاهينةهيبة الشاهينةHaji almashatHaji almashatبنت بلاديبنت بلاديRASOOL  AL_ALLAK IRAOlRASOOL AL_ALLAK IRAOlدآنيآل آلعرآقيدآنيآل آلعرآقيحن وانة حنحن وانة حنحلالﻣﻠﻴﺖحرامتعبانأجابةفكانتمنلاالفلاحياصاحلاتعتبمثلموغيرهانيمختنكاحتركعشگوفهماذااناوداعتكتفاحتكاللهوحدهعمرياذاالمديرابجيدنيايساعتكآنهہشحدهہإلهيولابسالهيفكيفچاعماأحياناهماهلكلمهمحيرهتعشكمابيهمحقيقةفيشكرالوچنههnextback