📷 @you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

@you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

حلال,حرام,ﻣﻠﻴﺖ,تعبان,أجابة,فكانت,لا,الفلاح,ياصاح,لاتعتب,مختنك,احترك,اني,مو,من,وداعتك,تفاحتك,وحده,اذا,غيره,ساعتك,مثل,عشگ,وفه,آنهہ,شحدهہ,ع,الله,هم,في,كل,ﻋﻨﺪﻣﺎ,اهل,عيوني,بس,كلمه,وين,محيره,تعشك,مابيهم,إعلى,ماذا,انا,ما,أحيانا,ﺷﺨﺺ,أن,ولو,شسميك,مشتاگ,شكرا,لو,چنهه

📷 @you #لو ادري بيه تموت..  واني بحضنه #   ليهسه جا ضليت...  جثه #ابطنه

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀 أّلَلَهِ عٌلَيِّګ

محمد عيدان مؤلم

حًور اَْلّاَْسديِ حلوين

صـہہﮩंـہہگـارتـﮩंـهم ┊ اوف عليكم العباس اندعولي اجيب بسلامه اني وبنتي 😢

أمير احمد توجع

هيبة الشاهينة مؤلم

Haji almashat ليش الناس تموت مره وأنا اموت مرتين الناس تعيش مره وأنا اعيشك مرتين

بنت بلادي اذاماتت الام الله موجود

العراقي العراقي العراقي اكو أحن من ام هوه يتكفله

دآنيآل آلعرآقي الله عليك

حن وانة حن اويلي

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀محمد عيدانمحمد عيدانحًور اَْلّاَْسديِحًور اَْلّاَْسديِصـہہﮩंـہہگـارتـﮩंـهم ┊صـہہﮩंـہہگـارتـﮩंـهم ┊أمير احمدأمير احمدهيبة الشاهينةهيبة الشاهينةHaji almashatHaji almashatبنت بلاديبنت بلاديالعراقي العراقي العراقيالعراقي العراقي العراقيدآنيآل آلعرآقيدآنيآل آلعرآقيحن وانة حنحن وانة حنحلالحرامﻣﻠﻴﺖتعبانأجابةفكانتلاالفلاحياصاحلاتعتبمختنكاحتركانيمومنوداعتكتفاحتكوحدهاذاغيرهساعتكمثلعشگوفهآنهہشحدهہعاللههمفيكلﻋﻨﺪﻣﺎاهلعيونيبسكلمهوينمحيرهتعشكمابيهمإعلىماذااناماأحياناﺷﺨﺺأنولوشسميكمشتاگشكرالوچنههnextback