📷 @you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

@you #لو ادري بيه تموت.. واني بحضنه # ليهسه جا ضليت... جثه #ابطنه

حلال,حرام,ﻣﻠﻴﺖ,تعبان,أجابة,فكانت,لا,من,الفلاح,ياصاح,لاتعتب,اني,مختنك,احترك,مو,غيره,مثل,وفه,وداعتك,تفاحتك,ماذا,انا,عشگ,وحده,الله,اذا,ساعتك,آنهہ,شحدهہ,بس,ع,إلهي,هم,اهل,كلمه,الهي,فكيف,محيره,في,كل,ولا,ﻋﻨﺪﻣﺎ,وين,بي,چا,المدير,تعشك,مابيهم,إعلى,ما,شكرا,لو,چنهه

📷 @you #لو ادري بيه تموت..  واني بحضنه #   ليهسه جا ضليت...  جثه #ابطنه

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀 أّلَلَهِ عٌلَيِّګ

محمد عيدان مؤلم

نـ♥ـوٌر نوارة حلوين

#عســـوله جمـال اوف عليكم العباس اندعولي اجيب بسلامه اني وبنتي 😢

أمير احمد توجع

هيبة الشاهينة مؤلم

Haji almashat ليش الناس تموت مره وأنا اموت مرتين الناس تعيش مره وأنا اعيشك مرتين

بنت بلادي اذاماتت الام الله موجود

العراقي العراقي العراقي اكو أحن من ام هوه يتكفله

دآنيآل آلعرآقي الله عليك

حن وانة حن اويلي

🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀🎀أّمَيّ ګلَ حٌيِّأّتّيِّ🎀محمد عيدانمحمد عيداننـ♥ـوٌر نوارةنـ♥ـوٌر نوارة#عســـوله جمـال#عســـوله جمـالأمير احمدأمير احمدهيبة الشاهينةهيبة الشاهينةHaji almashatHaji almashatبنت بلاديبنت بلاديالعراقي العراقي العراقيالعراقي العراقي العراقيدآنيآل آلعرآقيدآنيآل آلعرآقيحن وانة حنحن وانة حنحلالحرامﻣﻠﻴﺖتعبانأجابةفكانتلامنالفلاحياصاحلاتعتبانيمختنكاحتركموغيرهمثلوفهوداعتكتفاحتكماذااناعشگوحدهاللهاذاساعتكآنهہشحدهہبسعإلهيهماهلكلمهالهيفكيفمحيرهفيكلولاﻋﻨﺪﻣﺎوينبيچاالمديرتعشكمابيهمإعلىماشكرالوچنههnextback