📷 @you #اثاريها .. #الرفگه لعبه #حظ.

@you #اثاريها .. #الرفگه لعبه #حظ.

حظ,الرفگه,الصديج,اثاريها,الله,صبر,أقدار,فلوس,ماكو,مريض,صديق,بالله,البشر,سألوني,الملكة,هل,أسألك,حياتنا,وانت,متابع,ف,حاجه,يموت,ذهب,ثاني,امنيتي,جمالي,الفتاه,بخت,طرف,عاهره,سفر,فيني,تنقص,خلقه,الكلوب,وسيعهہ,يتعب,الكناااني,بيحرق,مصاري,استراح,بكلبي__عزيز,وأحاسيس,هبه,اتمناه,ملاكا,أدخله_جهنم,24ساعه,ارواع,والعكس,بذراه,اماءصايبه,فاذافهمت

📷 @you #اثاريها  .. #الرفگه لعبه #حظ.

الخزعلي الخزعلي الله

الخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعليحظالرفگهالصديجاثاريهااللهصبرأقدارفلوسماكومريضصديقباللهالبشرسألونيالملكةهلأسألكحياتناوانتمتابعفحاجهيموتذهبثانيامنيتيجماليالفتاهبختطرفعاهرهسفرفينيتنقصخلقهالكلوبوسيعهہيتعبالكنااانيبيحرقمصارياستراحبكلبي__عزيزوأحاسيسهبهاتمناهملاكاأدخله_جهنم24ساعهارواعوالعكسبذراهاماءصايبهفاذافهمتnextback