📷 @you الناس #نامت وأنه حسباتي #شكثرهن💔 #متعوبين .

@you الناس #نامت وأنه حسباتي #شكثرهن💔 #متعوبين .

اختي,خربت,زعلت,عالحلوين,عاميهة,شبيك,زينب,چنت_أحب_وحده_وعفتها,اي,ينباس,يالعباس,ﺧﺫ,ﻳﺂﻟﻠﻴﻞ_ﻋﻄﻨﻲ_ﻣﺎ_ﺑﻘﻰ_ﻣﻨﻚ_ﻭﺁﻋﻄﻴﻚ,ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ_ﺁﻟﻠﻲ_ﻋﻠﻰ_ﺍﻟﻘﻠﺐ_ﻗﺎﻣﺖ,ﻳﺎ_ﻟﻴﻞ_ﻳﺎ_ﻟﻴﻞ,خوات,يكتل,ونوم,هنيال,الغافيه,تصور,الحكومه,حبك,تحلم,نبات,وينك_يا_علي,اوووف,الشمري,_ﺍﻟﺴﻬﺮ_ﻭﻳﻦ_ﺳﺎﺭﻳﻚ,ايوحك,يالعباسحلفت,ينباسهسه,أؤؤؤؤف,اشبيك,شكثرهن,متعوبين,ملك,صافن,الموت_ويفكني_منهن,الموت,نامت,منهن,ويفكني

📷 @you الناس #نامت وأنه              حسباتي #شكثرهن💔                        #متعوبين  .

الخزعلي الخزعلي الله

لطيف السماوي سلامت كلبك

آسـಿـووشـಿـة آلخـಿـآلدي ☹☹☹☹

الخزعلي الخزعليالخزعلي الخزعليلطيف السماويلطيف السماويآسـಿـووشـಿـة آلخـಿـآلديآسـಿـووشـಿـة آلخـಿـآلدياختيخربتزعلتعالحلوينعاميهةشبيكزينبچنت_أحب_وحده_وعفتهاايينباسيالعباسﺧﺫﻳﺂﻟﻠﻴﻞ_ﻋﻄﻨﻲ_ﻣﺎ_ﺑﻘﻰ_ﻣﻨﻚ_ﻭﺁﻋﻄﻴﻚﺍﻟﻬﻤﻮﻡ_ﺁﻟﻠﻲ_ﻋﻠﻰ_ﺍﻟﻘﻠﺐ_ﻗﺎﻣﺖﻳﺎ_ﻟﻴﻞ_ﻳﺎ_ﻟﻴﻞخواتيكتلونومهنيالالغافيهتصورالحكومهحبكتحلمنباتوينك_يا_علياوووفالشمري_ﺍﻟﺴﻬﺮ_ﻭﻳﻦ_ﺳﺎﺭﻳﻚايوحكيالعباسحلفتينباسهسهأؤؤؤؤفاشبيكشكثرهنمتعوبينملكصافنالموت_ويفكني_منهنالموتنامتمنهنويفكنيnextback