📷 @you #يعيرني بمرض #روحي ولاجن #المرض_منه

@you #يعيرني بمرض #روحي ولاجن #المرض_منه

روحي,المرض_منه,المرض,ولا,جنه,الشمري_ابن_كربلاء,بمرض,جروحي,علي,الهوى,كولوله,يعشگني,گفاي,غيرك,حبيت,كلهه,سكنته,ملك,گلبي,يجي,عشگ,الگلب,كلت,هي,كالت,صدرك,أحضنك,أبوسك,ناس,ترفة,حزني,الدمعة,ترفه,ﻋﮕﻞ,ﻭﻋﮕﻠﻬﻢ,ﻭﺭﻓﻀﻮﻩ,أحبك,عليه,غيبتي,ﺷﺨﺺ,ﻫﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻩ,فدوه,هله,واترف,الناس,الموت,العيد,كل,دخل,وجهي,الهوئ,يبقه,Almatador__Al__Espani,خطوآت,ألدنية,وياغلاته,أدريك,يعيرني

📷 @you #يعيرني بمرض #روحي   ولاجن #المرض_منه

عبد الرحمن البيلاوي روعااات

عباس العسكري مزجي عسكري حلوو

عباس العسكري مزجي عسكري رووعع

راقي المشاعر حلووه احرووفك

عبد الرحمن البيلاويعبد الرحمن البيلاويعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريراقي المشاعرراقي المشاعرروحيالمرض_منهالمرضولاجنهالشمري_ابن_كربلاءبمرضجروحيعليالهوىكولولهيعشگنيگفايغيركحبيتكلههسكنتهملكگلبييجيعشگالگلبكلتهيكالتصدركأحضنكأبوسكناسترفةحزنيالدمعةترفهﻋﮕﻞﻭﻋﮕﻠﻬﻢﻭﺭﻓﻀﻮﻩأحبكعليهغيبتيﺷﺨﺺﻫﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻩفدوههلهواترفالناسالموتالعيدكلدخلوجهيالهوئيبقهAlmatador__Al__Espaniخطوآتألدنيةوياغلاتهأدريكيعيرنيnextback