📷 @you #يعيرني بمرض #روحي ولاجن #المرض_منه

@you #يعيرني بمرض #روحي ولاجن #المرض_منه

روحي,المرض_منه,المرض,ولا,جنه,الشمري_ابن_كربلاء,بمرض,جروحي,علي,الهوى,كولوله,يعشگني,گفاي,غيرك,حبيت,كلهه,سكنته,گلبي,ملك,يجي,عشگ,الگلب,كلت,ناس,هي,كالت,صدرك,أحضنك,أبوسك,الدمعة,ترفة,حزني,غيبتي,ترفه,ﻋﮕﻞ,ﻭﻋﮕﻠﻬﻢ,ﻭﺭﻓﻀﻮﻩ,أحبك,عليه,ﺷﺨﺺ,فدوه,ﻫﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻩ,الناس,هله,دخل,الهوئ,واترف,يبقه,وياغلاته,يعيرني,مشلول,Almatador__Al__Espani,خطوآت,ألدنية,أدريك,الموت,العيد

📷 @you #يعيرني بمرض #روحي   ولاجن #المرض_منه

عبد الرحمن البيلاوي روعااات

عباس العسكري مزجي عسكري حلوو

عباس العسكري مزجي عسكري رووعع

راقي المشاعر حلووه احرووفك

عبد الرحمن البيلاويعبد الرحمن البيلاويعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريعباس العسكري مزجي عسكريراقي المشاعرراقي المشاعرروحيالمرض_منهالمرضولاجنهالشمري_ابن_كربلاءبمرضجروحيعليالهوىكولولهيعشگنيگفايغيركحبيتكلههسكنتهگلبيملكيجيعشگالگلبكلتناسهيكالتصدركأحضنكأبوسكالدمعةترفةحزنيغيبتيترفهﻋﮕﻞﻭﻋﮕﻠﻬﻢﻭﺭﻓﻀﻮﻩأحبكعليهﺷﺨﺺفدوهﻫﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻩالناسهلهدخلالهوئواترفيبقهوياغلاتهيعيرنيمشلولAlmatador__Al__Espaniخطوآتألدنيةأدريكالموتالعيدnextback