📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم وتـٰبقى فـٰوك السانه بس الله #الكريم

@you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم وتـٰبقى فـٰوك السانه بس الله #الكريم

القرآن,لا,اللهم,الله,ذكر,أخواتي,الأماني,أخواني,وغلظته,الإنسان,ربي,مساء_الخير,قصة,الذنوب,الصديق,رحمة,موسى,نعمة,القلوب,المسلمة,ربك,المؤمن,من,قرآن,العبد,كريم,ثق_بربك,إيمانا,القدر,بالله,الحمدالله,المسلم,السلام_عليكم,ﺷﺨﺺ,هو,إن,لكن,النفس,الملك,البقرة,السؤال,المدبر,الوالي,جمال,العقول,السلام,بك,مساء_الورد,مس,تعلم

📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم   وتـٰبقى فـٰوك السانه    بس الله #الكريم

حسوني الانيق اي بعلي

عراقي ابو الغيره صح السانك

سۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ) ايي بعلي

سوران الأنيق صح ألسانك

مهند الجبوري الجبوري صح لسانك

علاوي العراقي صح السانك عيني

حسوني الانيقحسوني الانيقعراقي ابو الغيرهعراقي ابو الغيرهسۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ)سۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ)سوران الأنيقسوران الأنيقمهند الجبوري الجبوريمهند الجبوري الجبوريعلاوي العراقيعلاوي العراقيالقرآنلااللهماللهذكرأخواتيالأمانيأخوانيوغلظتهالإنسانربيمساء_الخيرقصةالذنوبالصديقرحمةموسىنعمةالقلوبالمسلمةربكالمؤمنمنقرآنالعبدكريمثق_بربكإيماناالقدرباللهالحمداللهالمسلمالسلام_عليكمﺷﺨﺺهوإنلكنالنفسالملكالبقرةالسؤالالمدبرالواليجمالالعقولالسلامبكمساء_الوردمستعلمnextback