📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم وتـٰبقى فـٰوك السانه بس الله #الكريم

@you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم وتـٰبقى فـٰوك السانه بس الله #الكريم

القرآن,لا,اللهم,الله,ذكر,أخواتي,أخواني,وغلظته,الإنسان,ربي,مساء_الخير,قصة,الذنوب,الصديق,موسى,نعمة,القلوب,المسلمة,ربك,المؤمن,من,قرآن,محمد,العبد,إيمانا,أم,بالله,الحمدالله,المسلم,السلام_عليكم,ﺷﺨﺺ,هو,إن,لكن,النفس,الملك,البقرة,السؤال,الوالي,جمال,العقول,السلام,بك,مساء_الورد,مس,تعلم,إنما,بعد,فقير,السبت

📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم   وتـٰبقى فـٰوك السانه    بس الله #الكريم

حسوني الانيق اي بعلي

عراقي ابو الغيره صح السانك

سۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ) ايي بعلي

سوران الأنيق صح ألسانك

مهند الجبوري الجبوري صح لسانك

علاوي العراقي صح السانك عيني

حسوني الانيقحسوني الانيقعراقي ابو الغيرهعراقي ابو الغيرهسۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ)سۣۗـۙمۣۗـۙوۣوۣ آلَجۣۗـۙنۗ (كۣۗـۙآظۣۗـۙمۣۗـۙ)سوران الأنيقسوران الأنيقمهند الجبوري الجبوريمهند الجبوري الجبوريعلاوي العراقيعلاوي العراقيالقرآنلااللهماللهذكرأخواتيأخوانيوغلظتهالإنسانربيمساء_الخيرقصةالذنوبالصديقموسىنعمةالقلوبالمسلمةربكالمؤمنمنقرآنمحمدالعبدإيماناأمباللهالحمداللهالمسلمالسلام_عليكمﺷﺨﺺهوإنلكنالنفسالملكالبقرةالسؤالالواليجمالالعقولالسلامبكمساء_الوردمستعلمإنمابعدفقيرالسبتnextback