📷 @you انه مثل الورد شمه وتعوفه الناس

@you انه مثل الورد شمه وتعوفه الناس

📷 @you انه مثل الورد شمه وتعوفه الناس

علي الذهبي علي الذهبي ألله عليك

مهند الدريساوي الله

ابو ريماس الغزي سوك العطر هب ريح والفي وعرفته❤

ال سماوي السماوي اهم شي عطرك باقي حلو

علي الذهبي علي الذهبيعلي الذهبي علي الذهبيمهند الدريساويمهند الدريساويابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيال سماوي السماويال سماوي السماويnextback