📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

@you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

ماترجع,الضلام,فرگتك,قال,قيل,بغيابك,دوني,بالنقص,الحياة,الناس,تبتسم,ﻣ,بس,حجي,قلبا,تكرهني,تحبهم,اكتفى,صوتهم,حكآالك,ضحكتهم,مساء_الخير,الحمد_لله,قصة,القرآن,صديق,الصواب,عطاء,لا,تيقن,المعروف,قلبي,الأنثى,مثل,الشوق,شكرا,بالله,اجمل,جنة,ما,هذا,على,أحيانا,بعض,صباح_القلوب_الطيبة,اجعل,أن,الزمن,لم,انثى,تعرف,راحتي,ساعه,ترفه,الشمري_ابن_كربلاء,الهوة,الضوة,الطفل,بعد,عيديہ,امڪ,مابيہ

📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋          #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام        شبيك #ماترجع

هاشم المالكي مبدع

المقاتل المقاتل الباب اليجيك منه ريح
لا تسده اكعد بسده
يجوز بي ريحه من التوده
من تشتمه تستريح

حبيب الروح آلله آلله

عذاب الكليه ولا عشك البنيه نورت يروحي

هاشم المالكيهاشم المالكيالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلحبيب الروححبيب الروحعذاب الكليه ولا عشك البنيهعذاب الكليه ولا عشك البنيهماترجعالضلامفرگتكقالقيلبغيابكدونيبالنقصالحياةالناستبتسمبسحجيقلباتكرهنيتحبهماكتفىصوتهمحكآالكضحكتهممساء_الخيرالحمد_للهقصةالقرآنصديقالصوابعطاءلاتيقنالمعروفقلبيالأنثىمثلالشوقشكراباللهاجملجنةماهذاعلىأحيانابعضصباح_القلوب_الطيبةاجعلأنالزمنلمانثىتعرفراحتيساعهترفهالشمري_ابن_كربلاءالهوةالضوةالطفلبعدعيديہامڪمابيہnextback