📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

@you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

ماترجع,الضلام,فرگتك,تيقن,بغيابك,سيﺟآﭑرتي,ضيا,الحياة,الحمد_لله,الناس,صديق,تبتسم,قال,قيل,ﻣ,جميع,تكون,بس,عيونك,حجي,دوني,دون,براحتك,اريد,قلبا,ﺍﻟﻌﻴﺶ,بالنقص,تكرهني,وابتعد,تحبهم,تگرهني,اكتفى,صوتهم,ﭑلحڪي,ماﭑلها,ﭑلدنياﭑ,حكآالك,ضحكتهم,قد_تأتيك_السعادة,ماتلكه,حگالگ,الضحيت,مساء_الخير,قصة,القرآن,من,الصواب,عطاء,لا,في,تعرف,راحتي,ساعه,كل,مرتاح,ترفه,الشمري_ابن_كربلاء,الهوة,الضوة,الطفل,بعد,عيديہ,امڪ,مابيہ,تابوت,عفتني,ماحب

📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋          #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام        شبيك #ماترجع

هاشم المالكي مبدع

المقاتل المقاتل الباب اليجيك منه ريح
لا تسده اكعد بسده
يجوز بي ريحه من التوده
من تشتمه تستريح

حبيب الروح آلله آلله

عذاب الكليه ولا عشك البنيه نورت يروحي

هاشم المالكيهاشم المالكيالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلحبيب الروححبيب الروحعذاب الكليه ولا عشك البنيهعذاب الكليه ولا عشك البنيهماترجعالضلامفرگتكتيقنبغيابكسيﺟآﭑرتيضياالحياةالحمد_للهالناسصديقتبتسمقالقيلجميعتكونبسعيونكحجيدونيدونبراحتكاريدقلباﺍﻟﻌﻴﺶبالنقصتكرهنيوابتعدتحبهمتگرهنياكتفىصوتهمﭑلحڪيماﭑلهاﭑلدنياﭑحكآالكضحكتهمقد_تأتيك_السعادةماتلكهحگالگالضحيتمساء_الخيرقصةالقرآنمنالصوابعطاءلافيتعرفراحتيساعهكلمرتاحترفهالشمري_ابن_كربلاءالهوةالضوةالطفلبعدعيديہامڪمابيہتابوتعفتنيماحبnextback