📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

@you عفتني وانته #تعرف😔✋ #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام شبيك #ماترجع

ماترجع,الضلام,فرگتك,بغيابك,الحياة,الناس,تبتسم,ﻣ,بس,قلبا,تكرهني,اكتفى,حكآالك,مساء_الخير,الحمد_لله,قصة,القرآن,الصواب,عطاء,تيقن,المعروف,قلبي,الأنثى,مثل,الشوق,شكرا,بالله,ما,هذا,أحيانا,صباح_القلوب_الطيبة,اجعل,أن,لم,انثى,الكلمات,دعوه,ﺯﻳﺎدة,اليوم,الله_اكبر,نحن,هل,أسألك,صلوا,نقاء,عمرك,سنين,الوقاحة,عنك,كعد,تعرف,راحتي,ساعه,ترفه,الشمري_ابن_كربلاء,الهوة,الضوة,الطفل,بعد,عيديہ,امڪ,مابيہ

📷 @you عفتني وانته #تعرف😔✋          #فرگتك تابوت⚰ ماحب #الضلام        شبيك #ماترجع

هاشم المالكي مبدع

المقاتل المقاتل الباب اليجيك منه ريح
لا تسده اكعد بسده
يجوز بي ريحه من التوده
من تشتمه تستريح

حبيب الروح آلله آلله

حسوني الرفاعي نورت يروحي

هاشم المالكيهاشم المالكيالمقاتل المقاتلالمقاتل المقاتلحبيب الروححبيب الروححسوني الرفاعيحسوني الرفاعيماترجعالضلامفرگتكبغيابكالحياةالناستبتسمبسقلباتكرهنياكتفىحكآالكمساء_الخيرالحمد_للهقصةالقرآنالصوابعطاءتيقنالمعروفقلبيالأنثىمثلالشوقشكراباللهماهذاأحياناصباح_القلوب_الطيبةاجعلأنلمانثىالكلماتدعوهﺯﻳﺎدةاليومالله_اكبرنحنهلأسألكصلوانقاءعمركسنينالوقاحةعنككعدتعرفراحتيساعهترفهالشمري_ابن_كربلاءالهوةالضوةالطفلبعدعيديہامڪمابيہnextback