📷 @you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

@you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

لوعات,بسج,واتنفس,الحمد,شخلي,القلب,شمات,معنى,نصلي,غثوها,أشخاص,يغيبون,فرآقها,الليل,آاهات,الدم,اليل,للشم,الصباح,بدونك,الموت,بعيد,الوفه,شلونك,وفه,مفتوح,بالعافيه,انساك,بروح,تنتهي,خسآرة,الله,الحب,لا,السم,الفرح,سوالف,ولف,المشتاگ,حنت,البچيه,الحياة,الهوى,القلوب,حب,علي,النفس,هجرك,ياعلي,موت,الروح,شغلات,يسكتون,هيهااات,اليسألون,من,عين,تمر,جروح,بالنار,عندي,جوعان,دخان,تضحك,اشكال,وليل,آم,وعده,مكدور,تبده,جرف,لايطبك,كتال,مامات

📷 @you لا تنشد على #الروح خلها   بزعلها   الغثوها مو #شمات  #غثوها اهلها

Saif Sifan صل على محمد انا ولد ههههه

ابو ريماس الغزي الله معاك استعن بصديق❤

Haji almashat لا تنشديني ي عيوني عن النوم
ترا السهر دآيم مرافق حياتي
لا تنشديني لا تقولين مهموم
ترا همومي قربت لي وفاتي

اوجاع فتاة روعة👏

مستحيل انساك يوم حلووو

الساعدي أبو مهند عودتنا ان نعيش معك في خواطرك
ليش هل غياب
مساء الخير
الساعدي

رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ . روعاتك

عنووودييه 😍 اي صدك

ahmadmissany اويلي🤗

حمودي حمودي جميل الكلام

Saif SifanSaif Sifanابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيHaji almashatHaji almashatاوجاع فتاةاوجاع فتاةمستحيل انساك يوممستحيل انساك يومالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندرمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .عنووودييه 😍عنووودييه 😍ahmadmissany ahmadmissany حمودي حموديحمودي حموديلوعاتبسجواتنفسالحمدشخليالقلبشماتمعنىنصليغثوهاأشخاصيغيبونفرآقهاالليلآاهاتالدماليلللشمالصباحبدونكالموتبعيدالوفهشلونكوفهمفتوحبالعافيهانساكبروحتنتهيخسآرةاللهالحبلاالسمالفرحسوالفولفالمشتاگحنتالبچيهالحياةالهوىالقلوبحبعليالنفسهجركياعليموتالروحشغلاتيسكتونهيهاااتاليسألونمنعينتمرجروحبالنارعنديجوعاندخانتضحكاشكالوليلآموعدهمكدورتبدهجرفلايطبككتالماماتnextback