📷 @you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

@you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

بسج,لوعات,واتنفس,الحمد,شخلي,القلب,شمات,غثوها,الفرح,نصلي,معنى,أشخاص,يغيبون,فرآقها,الليل,آاهات,للشم,القلوب,الدم,اليل,الله,الصباح,عسل,شبيك,بدونك,دلع,النساء___كالأبواب,باب__بلا__مفتاح__تفتح,وباب__موصد__بإحكام__لايفتح,وباب__ضاع__مفتاحه__وتعددت,جمأل__ألروح,خسآرة,مرطب,الموت,بعيد,الوفه,شلونك,وفه,مفتوح,بالعافيه,انساك,بروح,تنتهي,لا,أحبك,السم,شوق,سوالف,جروح,المسافات,الروح,شغلات,يسكتون,هيهااات,اليسألون,من,عين,تمر,بالنار,عندي,جوعان,دخان,تضحك,اشكال,وليل,آم,وعده,مكدور,تبده,جرف,لايطبك,كتال,مامات

📷 @you لا تنشد على #الروح خلها   بزعلها   الغثوها مو #شمات  #غثوها اهلها

Saif Sifan صل على محمد انا ولد ههههه

ابو ريماس الغزي الله معاك استعن بصديق❤

Haji almashat لا تنشديني ي عيوني عن النوم
ترا السهر دآيم مرافق حياتي
لا تنشديني لا تقولين مهموم
ترا همومي قربت لي وفاتي

عٌأّشٍګتّةّ 👆👆 روعة👏

مستحيل انساك يوم حلووو

الساعدي أبو مهند عودتنا ان نعيش معك في خواطرك
ليش هل غياب
مساء الخير
الساعدي

رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ . روعاتك

عنووودييه 😍 اي صدك

ahmadmissany اويلي🤗

حمودي حمودي جميل الكلام

Saif SifanSaif Sifanابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيHaji almashatHaji almashatعٌأّشٍګتّةّ 👆👆عٌأّشٍګتّةّ 👆👆مستحيل انساك يوممستحيل انساك يومالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندرمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .عنووودييه 😍عنووودييه 😍ahmadmissany ahmadmissany حمودي حموديحمودي حموديبسجلوعاتواتنفسالحمدشخليالقلبشماتغثوهاالفرحنصليمعنىأشخاصيغيبونفرآقهاالليلآاهاتللشمالقلوبالدماليلاللهالصباحعسلشبيكبدونكدلعالنساء___كالأبوابباب__بلا__مفتاح__تفتحوباب__موصد__بإحكام__لايفتحوباب__ضاع__مفتاحه__وتعددتجمأل__ألروحخسآرةمرطبالموتبعيدالوفهشلونكوفهمفتوحبالعافيهانساكبروحتنتهيلاأحبكالسمشوقسوالفجروحالمسافاتالروحشغلاتيسكتونهيهاااتاليسألونمنعينتمربالنارعنديجوعاندخانتضحكاشكالوليلآموعدهمكدورتبدهجرفلايطبككتالماماتnextback