📷 @you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

@you لا تنشد على #الروح خلها بزعلها الغثوها مو #شمات #غثوها اهلها

بسج,لوعات,واتنفس,الحمد,شمات,شخلي,غثوها,القلب,السم,الورد,الفرح,نصلي,نفديها,معنى,الليل,أشخاص,اليل,يغيبون,فرآقها,عسل,شبيك,الدم,دلع,آاهات,للشم,مرطب,الله,القلوب,الحب,بعيد,الصباح,بدونك,النساء___كالأبواب,باب__بلا__مفتاح__تفتح,وباب__موصد__بإحكام__لايفتح,وباب__ضاع__مفتاحه__وتعددت,جمأل__ألروح,خسآرة,الموت,لا,شسميك,الكلب,الوفه,جروح,شلونك,وفه,مفتوح,بالعافيه,انساك,بروح,الروح,شغلات,يسكتون,هيهااات,اليسألون,من,عين,ﺑﻨﺖ,تمر,بالنار,عندي,جوعان,دخان,تضحك,اشكال,وليل,آم,وعده,مكدور,تبده,جرف,لايطبك,كتال,مامات,بزعلها,الغثوها,لاتنشد,ابزعلها,موشمات

📷 @you لا تنشد على #الروح خلها   بزعلها   الغثوها مو #شمات  #غثوها اهلها

Saif Sifan صل على محمد انا ولد ههههه

ابو ريماس الغزي الله معاك استعن بصديق❤

Haji almashat لا تنشديني ي عيوني عن النوم
ترا السهر دآيم مرافق حياتي
لا تنشديني لا تقولين مهموم
ترا همومي قربت لي وفاتي

عٌأّشٍګتّةّ 👆👆 روعة👏

مستحيل انساك يوم حلووو

الساعدي أبو مهند عودتنا ان نعيش معك في خواطرك
ليش هل غياب
مساء الخير
الساعدي

رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ . روعاتك

عنووودييه 😍 اي صدك

ahmadmissany اويلي🤗

حمودي حمودي جميل الكلام

Saif SifanSaif Sifanابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيHaji almashatHaji almashatعٌأّشٍګتّةّ 👆👆عٌأّشٍګتّةّ 👆👆مستحيل انساك يوممستحيل انساك يومالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندرمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .عنووودييه 😍عنووودييه 😍ahmadmissany ahmadmissany حمودي حموديحمودي حموديبسجلوعاتواتنفسالحمدشماتشخليغثوهاالقلبالسمالوردالفرحنصلينفديهامعنىالليلأشخاصاليليغيبونفرآقهاعسلشبيكالدمدلعآاهاتللشممرطباللهالقلوبالحببعيدالصباحبدونكالنساء___كالأبوابباب__بلا__مفتاح__تفتحوباب__موصد__بإحكام__لايفتحوباب__ضاع__مفتاحه__وتعددتجمأل__ألروحخسآرةالموتلاشسميكالكلبالوفهجروحشلونكوفهمفتوحبالعافيهانساكبروحالروحشغلاتيسكتونهيهاااتاليسألونمنعينﺑﻨﺖتمربالنارعنديجوعاندخانتضحكاشكالوليلآموعدهمكدورتبدهجرفلايطبككتالماماتبزعلهاالغثوهالاتنشدابزعلهاموشماتnextback