📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم❥💔 وتـٰبقى فـٰوك السانه ☹️ بس الله #الكريم 🙏

@you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم❥💔 وتـٰبقى فـٰوك السانه ☹️ بس الله #الكريم 🙏

القرآن,لا,اللهم,الله,ذكر,أخواتي,الأماني,أخواني,وغلظته,الإنسان,ربي,مساء_الخير,قصة,الذنوب,الصديق,رحمة,موسى,نعمة,القلوب,المسلمة,ربك,المؤمن,من,قرآن,العبد,كريم,ثق_بربك,إيمانا,القدر,بالله,الحمدالله,المسلم,السلام_عليكم,ﺷﺨﺺ,هو,إن,لكن,النفس,الملك,البقرة,السؤال,المدبر,الوالي,جمال,العقول,السلام,بك,مساء_الورد,مس,تعلم

📷 @you المايـٰحصل ع يحبه يـٰضل يتيم❥💔   وتـٰبقى فـٰوك السانه ☹️   بس الله #الكريم 🙏

Wsss W حٌلَوِوِوِوِ

ابو ريماس الغزي مااروعك جميل جدا❤

الساعدي أبو مهند يتفننون في اقناعنا بهم ..ثم يرحلون
مساء الخير
الساعدي

رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ . فعلا...

غسان علي الجبوري روووووووعه

Wsss WWsss Wابو ريماس الغزيابو ريماس الغزيالساعدي أبو مهندالساعدي أبو مهندرمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .رمـٰٖـ๋͜ـاد انـٰ̲̐ـسـہٰآآن‏‎‏ .غسان علي الجبوريغسان علي الجبوريالقرآنلااللهماللهذكرأخواتيالأمانيأخوانيوغلظتهالإنسانربيمساء_الخيرقصةالذنوبالصديقرحمةموسىنعمةالقلوبالمسلمةربكالمؤمنمنقرآنالعبدكريمثق_بربكإيماناالقدرباللهالحمداللهالمسلمالسلام_عليكمﺷﺨﺺهوإنلكنالنفسالملكالبقرةالسؤالالمدبرالواليجمالالعقولالسلامبكمساء_الوردمستعلمnextback